Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Seniorrådgiver - HR arbeidsrett

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
Søknadsfrist:
15 oktober 2023

Vi søker nå etter en person som har god juridisk kompetanse, med kunnskap om og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger.

Som HR-seniorrådgiver i Forsvarsmateriell vil du bli sentral i arbeidet med å styrke arbeidsgiverrollen i Forsvarsmateriell, og du vil få spennende og varierte oppgaver. Du vil jobbe både strategisk og operativt med et bredt spekter av problemstillinger. Som vår nye kollega må du være trygg i rollen som rådgiver, og ha evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger og kunne håndtere til tider korte tidsfrister.

Vi er på utkikk etter deg som motiveres av å bidra med råd, saksbehandling og veiledning innen juridiske problemstillinger knyttet til HR-området.

HR-seksjonen er organisert under avdeling for Organisasjon og fellestjenester. Avdelingen har ansvar for kommunikasjon, HR, sikkerhet, lederstøtte til etatsledelsen og arkiv- og dokumentforvaltning for etaten. 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving og saksbehandling innenfor det arbeidsrettslige området
 • Ansvarlig for utvikling og implementering av interne prosesser, regelverk og prosedyrer innen fagområdet
 • Ivareta og følge opp interne forberedelser av relevante høringer, koordinere og formulere etatens høringssvar
 • Opplæring, kursing og kompetansedeling
 • Generell HR-rådgiving, for eksempel knyttet til personalsaker
 • Bidra i utvikling av arbeidsgiverrollen
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde er påregnelig

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Erfaring fra arbeidsrettområdet og gjerne fra offentlig sektor
 • Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for nivå Hemmelig og NATO Secret
 • Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk og løsningsorientert
 • Du er selvstendig og trygg i rollen som rådgiver
 • Du er relasjonsorientert med gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du må kunne trives i en hektisk arbeidshverdag og ha god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for hjemmekontorløsning etter nærmere avtale
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo ved Akershus festning
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn kroner 692 400 til 870 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og identifiserer seg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.


Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
Søknadsfrist:
15 oktober 2023
For mer informasjon, kontakt
Bjørn Wessel Mykkelbost
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 67863785

Søk på stillingen på Webcruiter!