Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Seniorrådgiver innen offentlige anskaffelser

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
30 mars 2023

Vi har nå ledig stilling som seniorrådgiver i Kontraktavdelingen til Landkapasiteter.  Er du en dyktig jurist eller økonom som ønsker faglig og personlig utvikling, i et spennende, tverrfaglig miljø, er dette stillingen for deg. 

Kontraktavdelingen støtter Forsvarets investeringsprosjekter og ivaretar de kommersielle og juridiske sidene av anskaffelsene. Dette inkluderer utarbeidelse av anskaffelsesstrategi, forespørsel, kontraktsforhandling, -gjennomføring og -oppfølging.  Avdelingen i dag består av både jurister og økonomer som utgjør et av de mest kompetente anskaffelsesmiljøene i Norge.  

Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av militært materiell til Forsvarets avdelinger, spesielt Hæren, Heimevernet og Forsvarets spesialstyrker. Porteføljen spenner fra komplekse og høyteknologiske våpensystemer som stridsvogner og artilleri til moderne utrustning på den enkelte soldat.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre markedsundersøkelser, planlegge anskaffelsesprosesser, utarbeide kontraktstrategier
 • Utarbeide forespørsler og gjennomføre tilbudsevaluering 
 • Internasjonale og nasjonale kontraktsforhandlinger, herunder utarbeide, inngå og kvalitetssikre kontrakter 
 • Kontraktoppfølging 
 • Faglig utviklingsarbeid 
 • Rådgivning på høyere nivå 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen økonomiske fag eller rettsvitenskap 
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Det kreves 3-5 års relevant erfaring fra innkjøp/kontraktarbeid 
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO secret

Ønskelig: 

 • Utdanning på masternivå innen økonomiske fag eller rettsvitenskap, fortrinnsvis innen rettsvitenskap 
 • Kunnskaper om offentlig regelverk for anskaffelser, forhandlingserfaring, erfaring fra internasjonalt samarbeid og prosjekterfaring 
 • Erfaring med SAP ERP-system 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med ulike relevante fagmiljøer  
 • God vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt  
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr

 • Jobb i et av de fremste anskaffelsesmiljøene i Norge
 • Muligheten til å jobbe med store og viktige anskaffelser  
 • Fleksibel arbeidstid   
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og treningssenter. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage  
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon    
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, med lønnsspenn kroner 661 400 – 839 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.  

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
30 mars 2023
For mer informasjon, kontakt
Erik Hesselberg
Tittel:
Telefon: 98884443

Søk på stillingen på Webcruiter!