Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Systemingeniør luftvern

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023

 

Norge er på vei til å få noe av verdens mest avanserte luftvern- og flysystemer som gjør oss i stand til å hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge re-anskaffer eller kjøper nye systemer som langtrekkende luftvern og NASAMS, nye P-8 overvåkningsfly og AW101-helikopter, er det Luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem. 
Luftvernavdelingens hovedoppgave er å ivareta eierskapsforvaltning gjennom rollene fagmyndighet materiell og systemansvar for Forsvarets bakkebaserte luftvernmateriell. Som systemingeniør luftvern skal man fastsette krav, utgi regelverk og annen styrende dokumentasjon, sertifisere, autorisere og kontrollere faglige forhold samt sanksjoner og følge opp avvik innen anskaffelse, forvaltning, håndtering, bruk og avhending av luftvernmateriell.

Arbeidsoppgaver

 • Inneha rolle og utføre oppgaver som systemingeniør med ansvar for Forvarets bakkebaserte luftvern med hovedvekt på kommunikasjonssystemer, nettverk og kommando & kontroll
 • Arbeidet inkluderer test, datainnsamling og analyse av ytelse og pålitelighet; utarbeide forbedringsforslag; vurdere forbedringsforslag fra bruker, industri og samarbeidspartnere; utvikle, vurdere og sertifisere modifikasjoner og nyvinninger; i den hensikt å sikre opprettholdelse av ytelse, materielltilgjengelighet og -sikkerhet
 • Videre inkluderer arbeidet teknisk støtte til prosjekter

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdanningsnivå fagbrev eller bachelor innen fortrinnsvis maskin, elektronikk, datateknikk eller flyteknikk
 • Manglende formell fagutdanning kan kompenseres med relevant erfaring
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret.  

Ønskelig:

 • Gode IT-kunnskaper
 • Erfaring med ERP-verktøy som SAP
 • Erfaring fra Forsvarssektoren
 • Erfaring med drift og/eller vedlikehold av luftvernsystemer og/eller K2IS-systemer

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Helhetstenkende, analytisk og løsningsorientert
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Mål- og resultatorientert
 • Nøyaktig og ryddig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (stillingskode 1087) lønnsspenn fra kroner 584 500 til kr 720 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller, tidligst innen 2026. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Pål Inge Sagfjæra
Tittel: Avd.sjef.
Telefon: 990 90 058

Søk på stillingen på Webcruiter!