Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Systemkonsulent ERP/SAP

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
16 oktober 2022

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge anskaffer nye P-8 overvåkningsfly og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Informasjons- og vedlikeholdsstyringsseksjonen ved Forsvarsmateriell Luftkapasiteter har det prosessuelle og funksjonelle ansvaret for Forsvarets informasjonssystemer som understøtter kontinuerlig luftdyktighet og materiellsikkerhet. SAP-kontoret har ansvar for hvordan masterdata blir forvaltet.

Det tilbys varierte og utfordrende oppgaver i et spennende og hyggelig miljø og du vil få muligheten til å utvikle din kompetanse om ERP-systemet og organisasjonen - slik at Luftkapasiteter bruker og holder oversikt over sine flysystemer på en best mulig måte. Du vil rapportere til sjef for SAP-kontoret.  

Arbeidsoppgaver

 • Være «superbruker» og saksbehandle masterdata i FIF3.0/SAP som understøtter vedlikeholds- og konfigurasjonsstyring for militære luftfartøy
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser og prosedyrer innenfor fagområdet
 • Delta i prosjektarbeid på vegne av SAP-Kontoret
 • Undervise innenfor fagområdet

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagkrets, annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Erfaring med masterdata management
 • God forståelse for og erfaring med digitale verktøy, så som Microsoft Office
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Det er ønskelig at du har: 

 • Erfaring med SAP (eller lignende ERP system) som vedlikeholds- og konfigurasjonssystem
 • Erfaring innen flyvedlikehold
 • Erfaring fra Forsvaret/Forsvarssektoren
 • Undervisningserfaring

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Helhetstenkende, analytisk og løsningsorientert
 • Svært gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Mål- og resultatorientert
 • Nøyaktig og ryddig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningsfasiliteter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn kroner 553 500 til kroner 661 400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2026. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
16 oktober 2022
For mer informasjon, kontakt
Thomas Solbakken
Tittel: Kontorsjef
Telefon: 990 94 868
E-post: tsolbakken@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!