Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniør - Teknisk saksbehandler elektro

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
21 august 2022

Har du erfaring innen elektro eller automasjon, og har lyst til å jobbe med planlegging og oppfølging av elektroinstallasjoner på Sjøforsvarets fartøyer? Vi søker nå etter en ingeniør eller tekniker med erfaring fra disse fagområdene til Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter. Stillingen har arbeidssted ved Ramsund orlogsstasjon i Tjeldsund kommune.
Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter er ansvarlig for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Arbeidsoppgaver

Teknisk oppfølging av fartøyene innen eget fagfelt, herunder:

 • Utredning og saksbehandling i forbindelse med materiellanskaffelser og endringer på Kystvaktens og Kystjegerkommandoens materiell 
 • Etablering- og vedlikehold av masterdata i SAP, innenfor eget fagområde
 • Utføre inspeksjons- og kontrollaktivitet ved vedlikeholds- og oppdateringsoppdrag innen eget fagområde på Forsvarets fartøyer

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen elektronikk, automasjon eller tilsvarende, dvs. ingeniørhøgskole; Maritim høgskole, Sjøkrigsskole eller lignende
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring i forbindelse med drift av fartøy eller tekniske anlegg innen fagfeltet elektro eller automasjon
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • God generell IT-kompetanse
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Mastergrad (relevant fagretning) eller tilsvarende/ Sivilingeniør innen elektronikk eller lignende 
 • Erfaring med bruk av SAP eller andre ERP systemer
 • Erfaring fra drift av maritimt anlegg eller olje og gassvirksomhet

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet og faglig integritet, der sikkerhetsfokus er vesentlig 
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Ramsund orlogsstasjon er Sjøforsvarets hovedbase i nord. Basen ligger i Tjeldsund kommune. Basen ligger 25 min fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og mellom byene Harstad og Narvik. Ramsund er en moderne militærbase med kvalitative kapasiteter rettet mot Sjøforsvarets avdelinger. I Ramsund er også FLO Vedlikehold etablert med det moderne verksted, med fagkompetanse for å understøtte avdelinger og fartøyer i Sjøforsvarets med reparasjoner, vedlikehold og modifiseringer.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 553.500 til 689.100. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling    

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
21 august 2022
For mer informasjon, kontakt
Kyrre Grotnes
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 76918290
E-post: kgrotnes@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!