Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Teknisk saksbehandler SAP

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
26 februar 2024

Har du erfaring innen ERP-systemer og i tillegg har bakgrunn fra maritim-, teknisk- eller forvaltningsvirksomhet? Har du lyst til å jobbe med dokumentasjon, vedlikeholdsplaner og materielldataforvaltning for Sjøforsvarets fartøyer? Vi ønsker nå å styrke teamet i Ramsund med en medarbeider innen ERP-systemer og Integrert logistikk støtte (ILS).
 
Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøyer og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.

Arbeidsoppgaver

Teknisk saksbehandling for Sjøforsvarets fartøyer, med fokus på Kystvaktens og Kystjegerkommandoens materiell innen fagfeltet ERP / SAP, herunder:

 • Oppdatering av tegninger og dokumentasjon innen avdelingens ansvarsområde.
 • Saksbehandling innen materielldataforvaltning
 • Lokal kvalitetssikring av materielldata
 • Saksbehandling av vedlikeholdsplaner for Kystvaktens og Kystjegerkommandoens fartøyer

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende innen teknisk fagfelt, logistikk eller tilsvarende
 • Annen utdanning og/eller lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Det kreves gode norsk- og engelskkunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret 

Ønskelig

 • Erfaring med drift eller vedlikehold av SAP eventuelt andre ERP-systemer
 • Relevant erfaring fra saksbehandling/ingeniørarbeid innenfor fagområdet på Sjøforsvarets fartøyer
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med regelverksarbeid

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet og faglig integritet, der sikkerhetsfokus er vesentlig
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen har arbeidssted ved Ramsund orlogsstasjon. Ramsund orlogsstasjon er sjøforsvarets hovedbase i nord. Basen ligger i Tjeldsund kommune. Basen ligger 25 min fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og mellom byene Harstad og Narvik. Ramsund er en moderne militærbase med kvalitative kapasiteter rettet mot Sjøforsvarets avdelinger. I Ramsund er også FLO Vedlikehold etablert med et moderne verksted, med fagkompetanse for å understøtte avdelinger og fartøyer i Sjøforsvaret med reparasjoner, vedlikehold og modifiseringer.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Ved særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
26 februar 2024
For mer informasjon, kontakt
Kyrre Grotnes
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 76918290

Søk på stillingen på Webcruiter!