Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vi søker prosjektledere som forstår at det er mennesker som skaper resultatene

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
19 september 2021

Vi søker nå etter inntil tre prosjektledere som ser muligheter og er gode på å etablere og lede resultatorienterte team.  

Vi ser etter deg som tar initiativ, er systematisk og har stor gjennomføringsevne. Vi spiller hverandre gode. Som prosjektleder hos oss samarbeider du tett med fagansvarlige, Forsvaret, samarbeidspartnere og leverandører. Vi er sikker på at du vil finne det givende og lærerikt å se resultater sammen med oss. Kan dette være noe for deg?

Du må være forberedt på å gjennomgå opplæring og sertifisering som prosjektleder i Forsvarsmateriell. Vi benytter PRINSIX prosjektmetodikk, men ser etter deg som har andre sertifiseringer innen prosjekt- og/eller programledelse.    

Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter skal anskaffe helhetlige, gode IKT-løsninger på landejorda, på sjøen eller i lufta for Forsvaret. Dette er materiellanskaffelser i prosjekter innen områder som luftromsovervåking, beslutningsstøtte, geografiske tjenester og videreutvikling av interne systemer som er i daglig drift i Forsvaret. Samtidig utvikler vi nye måter å anskaffe og levere løsninger for å sikre hurtighet og gjennomføringsevne blant annet ved bruk av strategisk samarbeid med næringslivet.

Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i operasjoner og i det daglige virke. IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, organisere og etablere investeringsprosjekter
 • Lede og gjennomføre prosjekter i ulike faser
 • Oppfølging og rapportering av prosjektene i Forsvarets investeringsdatabase
 • Bidra i arbeid med programleveranser
 • Samarbeid med fagmiljøer, Forsvaret, samarbeidspartnere og leverandører

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.                        

Kvalifikasjoner

 • Godkjent bachelorgrad innen relevant fagområde
 • Annen utdanning samt lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum tre års erfaring fra prosjektarbeid, fortrinnsvis som prosjektleder
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter både i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Godkjent mastergrad innen relevant fagområde
 • Ledelseserfaring og/eller en aktiv rolle innen digitaliseringsprosjekter
 • Sertifisering i prosjektledelse, gjerne PRINSIX, PMI, Prince 2, mm
 • Kunnskap om MSP, SAFe, LEAN eller smidig utviklingsmetodikk
 • Erfaring fra operativ eller teknisk tjeneste i Forsvarssektoren 
 • Erfaring fra leverandørstyring eller kontraktsforhandlinger

Personlige egenskaper

 • Meget gode samarbeidsevner, lederegenskaper og evne til å motivere prosjektteamet ditt
 • Gode kommunikasjons- og presentasjonsevner både på norsk og engelsk
 • Mål- og resultatorientert
 • Du har evne til å etablere helhetsoversikt og har gode analytiske evner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som prosjektleder kode 1113, lønnsspenn kroner 650 300 til 825 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 
Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
   

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
19 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Karin I Thon
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 906 91 140
E-post: kathon@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!