Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vil du bidra i planlegging og gjennomføring av anskaffelser av kablingssystemer til Forsvaret?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
30 januar 2022

Vi søker deg som vil bidra med å lage forsvarssektorens regelverk for hvordan kablingssystemer for IKT-formål skal bygges og dokumenteres, samt bistå med planlegging og gjennomføring av anskaffelser av kablingssystemer. 

Forsvaret har baser (leirer), bygg og anlegg til mange ulike formål. Felles for alle disse er blant annet behovet for å distribuere og gi tilgang til IKT-tjenester på en sikker måte. Dette fordrer i dag etablering av et omfattende kablingsbasert områdenett i basene og distribusjonsnett i byggene. Behovet spenner fra enkle installasjoner til komplekse kablingssystemer som understøtter et spredt spekter av IKT-tjenester og -systemer. Kablingsinstallasjonene i forsvarssektoren har en stor økonomisk verdi og understøtter virksomhetskritiske funksjoner. God kontroll og riktig dokumentasjon av kablingsinstallasjonene er også viktig for sikkerhet. Du vil rapportere til seksjonsleder. 

Om IKT-kapasiteter:

Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i operasjoner og i det daglige virke. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Gi ut og ajuourholde regelverk for hvordan kablingssystemer i Forsvarets bygg og baser skal bygges og dokumenteres. Ved behov presentere og gi innføring i dette regelverket
 • Utføre tilsyn ved anskaffelse av kablingssystemer  i byggeprosjekter, materiellprosjekter eller ved driftsendringer
 • Støtte investeringsprosjekter og andre aktiviteter og fagmiljøer med planlegging, spesifisering, innhenting av tilbud og kontroll av leveranser av kablingssystemer
 • Stille krav til dokumentasjonsverktøy for kablingssystemer og forvalte dette for Forsvaret.

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innen teknisk fagområde med ønsket spesialisering innenfor informasjonssystemer eller telekommunikasjon
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Relevant erfaring innenfor planlegging, løsningsvalg og dimensjonering av kablingsinstallasjoner i byggeprosjekter eller tilsvarende som anskaffer kablingssystemer med tilhørende dokumentasjon
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk
 • Kjennskap til NEK EN 701 og 702, og bruk av standardene for spesifisering og kontroll av leveranser av kablingssystemer
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG og NATO SECRET

Ønskelig

 • Du benytter moderne saksbehandlingsverktøy effektivt

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Strukturert og systematisk
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden. 
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør 1087, lønnsspenn kroner 543 500 til 677 600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og identifiserer seg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
30 januar 2022
For mer informasjon, kontakt
Gjermund Arnekleiv
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 92048071
E-post: garnekleiv@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!