Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vil du jobbe med kvalitetsarbeid og prosesskartlegging?

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
3 oktober 2021

Er du dyktig i kvalitetsarbeid og prosesskartlegging?

Vi søker etter en ny medarbeider som har god kunnskap i å kartlegge og forbedre Forsvarsmateriells arbeidsprosesser innen materiellforvaltning. Vi søker deg som kan etablere, vedlikeholde og videreutvikle slike prosesser sammen med brukerne av prosessene og dyktige kolleger. 

Vi ønsker at du har teknologisk interesse med kompetanse innen kvalitet og forbedringsarbeid (LEAN), det er også en fordel med erfaring fra Forsvaret eller forsvarsindustrien. Du vil i denne stillingen arbeide og samarbeide tett internt i Forsvarsmateriell og med Forsvaret. 

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell. Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke. Du vil rapportere til leder for materiellforvaltning og FOU-seksjonen i Materiellavdelingen, og stillingen inngår i teknisk direktørs kjernegruppe for oppfølging av prosesseierskap.  

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge og forbedre arbeidsprosesser innenfor materiellforvaltning
 • Lede arbeidsmøter og forbedringsaktiviteter
 • Oppdatere styringssystem
 • Bistå i implementeringen av arbeidsprosessene
 • Følge opp etterlevelsen av arbeidsprosessene 
 • Koordinering internt i Forsvarsmateriell og med Forsvaret

Vi benytter kontinuerlig forbedring (LEAN) som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Master innen realfaglig/teknisk studieretning
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kompetanse innen kvalitetsarbeid, prosesskartlegging og metoder for å gjøre dette
 • Erfaring innen et eller flere av områdene; LEAN (kontinuerlig forbedring), materiellforvaltning, systems engineering, integrert logistikkstøtte
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig:

 • Erfaring fra Forsvaret eller forsvarsindustrien
 • Erfaring med å lede arbeidsmøter og forbedringsaktiviteter
 • Erfaring med endringsprosesser
 • Erfaring med SAP

Personlige egenskaper

 • Analytisk og metodisk
 • Resultat- og forbedringsorientert
 • Selvstendig og initiativrik
 • God formidlingsevne
 • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn fra kroner 650 300 til 825 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
3 oktober 2021
For mer informasjon, kontakt
Bjørn Teige
Tittel: Seksjonssjef
Telefon:
E-post: bteige@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!