Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vil du jobbe som vår stabssjef?

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
30 januar 2022

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter i verden slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom.  Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem. 

Luftkapasiteter har ca. 250 ansatte, gjennomfører ca. 40 prosjekter og forvalter ca. 15 hovedsystemer. Det årlige investeringsbehovet i luftdomenet er på rundt 10 milliarder kroner.  Vi søker nå etter ny leder for vår stabsavdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Stabssjefen skal på vegne av sjef Luftkapasiteter organisere, lede og følge opp den daglige virksomheten. Dette innebærer også å ivareta arbeidsgiveransvaret for kapasitetens ansatte, herunder drøftinger og forhandlinger med tillitsvalgte
 • Ivareta overordnet virksomhetsstyring og HMS- og sikkerhetsstyring, samt lede arbeidet i Luftkapasiteters ledergruppe
 • Stillingen er tillagt personalansvar for 11 medarbeidere
 • Du vil rapportere til sjef Luftkapasiteter og inngå i kapasitetens ledergruppe

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning på masternivå, annen utdanning og lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har relevant administrativ erfaring
 • Dersom du har ledererfaring, vil det være en fordel
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra forsvarsektoren, og gjerne med analyser, utredninger/saksbehandling på strategisk nivå for eksempel fra departement, etat eller virksomhet
 • Du har god kjennskap til arbeidslivets spilleregler og tilhørende lov-, avtale- og regelverk  
 • Du er god til å uttrykke deg muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Relasjonsorientert og samlende
 • God samarbeidsevne og gode sosiale ferdigheter
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere
 • Analytisk og helhetstenkende
 • Strukturert og nøyaktig 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kjeller har du tilgang til treningsfasiliteter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som underdirektør kode 1059, lønnsspenn fra kr 850 000 til kr 948 900. I tillegg tilkommer et ledende tillegg på kr 160 000 pr år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere lønn avtales. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
30 januar 2022
For mer informasjon, kontakt
Charles C Svensson
Tittel: Sjef Luftkapasiteter/brigader
Telefon: 63 80 92 06
E-post: csvensson@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!