Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Vil du være med å designe og forvalte Forsvarets  kommunikasjons- infrastruktur (FKI) i et av landets mest interessante nettverksmiljøer?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
9 mai 2021

Ved nettverksavdelingen har vi en ledig stilling som senioringeniør innen fagområdet FKI og WAN-arkitektur på Kolsås.

Stillingen er innenfor WAN arkitektur med hovedvekt på IP-nett samt integrasjon mot fiberoptiske og radiobaserte nettsystemer. Vi trenger sivilingeniører eller tilsvarende som kan bidra i løsningsdesign og forvaltningsarbeid innenfor FKI med spesiell fokus på WAN-teknologi. Du må være i stand til å oversette brukernes behov til helhetlige nettverksløsninger. Du bør ha erfaring innenfor minst ett av de nevnte fagområdene.

Om IKT-kapasiteter:

Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i operasjoner og i det daglige virke. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning innen Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur (FKI) 
 • Løsningsdesign
 • Systemforvaltning innen seksjonens ansvarsområde 
 • Videreutvikling av nettverksløsninger
 • Deltagelse i alle faser av anskaffelses- og utviklings-prosjekter
 • Rådgivning mot andre deler av Forsvaret innenfor de respektive fagområdene

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende.
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i både norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO Secret før tilsetting

Ønskelig

 • Flere års erfaring innen stillingens ansvarsområde 
 • Kunnskap om forsvarssektoren, spesielt Forsvaret
 • Prosjektledererfaring/erfaring fra prosjektarbeid
 • Bakgrunn som teknisk implementasjonsansvarlig

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Gode samarbeidsevner og du ønsker et utstrakt samarbeid med andre, samtidig som du kan arbeide selvstendig
 • Evner å legge fram og presentere saker for beslutningstakere på ulike nivåer

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 senioringeniør, lønnsspenn kr 640 200 til 813 400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved eventuelt internt opprykk vil det bli ledig en overingeniørstilling ved samme avdeling. 1087 overingeniør, lønnsspenn kroner 566 700,- til 670 100,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
9 mai 2021
For mer informasjon, kontakt
Jens Ola Egge
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 99096109
E-post: joegge@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!