Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Vil du være med å lede, utvikle og forvalte fagområdene medisinsk teknologi og måleteknikk i forsvarssektoren?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
7 mars 2021

Vi har en ledig fast stilling som seniorrådgiver/ fagleder. Du vil jobbe i Sanitets- og veterinærseksjonen, som har ansvar innen sanitets-, forpleinings- og veterinærmateriell til Forsvaret. 

Sanitets- og veterinærseksjonen er en del av fellessystemavdeling som i tillegg til sanitetsmateriell, ivaretar fagmyndighet for kjemikalier, drivstoff, basemateriell, CBRNE-materiell, forpleiningsmateriell, ammunisjon og våpen i forsvarssektoren og ivaretar eierskapsforvaltning av materiellet og materiellsystemene. Det er et tett samarbeid med avdelinger i forsvarssektoren, nasjonale forvaltningsorgan, industri og internasjonale samarbeidspartnere.
Eierskapsforvaltning omfatter virksomhet knyttet til forvaltning av materiell i forbindelse med anskaffelse, etterforsyning, lagring, distribusjon, bruk, vedlikehold, endring og utfasing av  materiell og materiellsystemer.»

Om Landkapasiteter:

Forsvarsmateriell landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og forvalte fagområdet medisinsk teknologi og materiellområde elektromedisinsk utstyr 
 • Lede, utvikle og forvalte fagområdet måleteknikk med materiellområdet generelt test og måleutstyr
 • Være en sterk og tydelig rådgiver ovenfor Forsvaret og våre fagmiljøer
 • Faglig ledelse og kompetanseutvikling av fagpersonell
 • Kontaktpunkt for myndigheter og samarbeidspartnere innen områdene
 • Delta i kravstilling til materiell ved anskaffelser og godkjenning av materiell til bruk i Forsvaret. 

Vi benytter SAP som vårt ERP system for teknisk dokumentasjon, lager, innkjøp, økonomi, etc. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen medisinsk teknologi, medisinsk teknikk eller tilsvarende, på masternivå som sivilingeniør eller Master of Science  
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne deployere til operasjoner nasjonalt og i utlandet, minimum C1 (Medisinsk skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder)

Ønskelig

 • Tilleggsutdanning (min 30 SP) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring innen egen utdanningsretning
 • Kjennskap og erfaring med SAP ERP systemet.
 • Erfaring innen offentlig forvaltning
 • Gjennomført grunnleggende befalsutdanning eller grunnleggende soldatutdanning.

Personlige egenskaper

 • Du etablerer uten vanskelighet, gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Du evner å skrive rapporter og andre dokumenter på en overbevisende, klart, kortfattet og korrekt måte, samt strukturerer informasjon slik at den er egnet for behovet og forståelsesnivået hos de påtenkte mottakerne
 • Du klarer å anvende spesialisert og detaljert fagekspertise og utvikler jobbkunnskap og ekspertise (teoretisk og praktisk) gjennom kontinuerlig faglig utvikling 
 • Du setter klart definerte mål og planlegger aktiviteter og prosjekter i god tid og tar høyde for eventuelle endringer
 • Du evner å identifisere og organisere ressurser som er nødvendige for å utføre oppgaver, samt føre tilsyn med prestasjoner i forhold til tidsfrister og milepæler

Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn fra kr 643 000 ,- til kr 817 000,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, ps://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
7 mars 2021
For mer informasjon, kontakt
Jean-Bobér Rooseboom De Vries
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 92840457
E-post: jrooseboomdev@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!