Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vil du være med på å sikre god kravstilling? 

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Investeringsavdeling
Søknadsfrist:
19 september 2021

Har du interesse for og kunnskap om systems engineering/systemteknikk?

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å fremskaffe trygt og sikkert materiell til Forsvaret. Investeringsavdelingen har ansvar for materiellinvesteringsprosessen.  De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter. 

Vi søker en prosjektrådgiver som har kunnskap og interesse for utvikling av fagområdet systems engineering, og utøvelsen av dette i prosjektene. Din oppgave vil, som en del av et nyopprettet team på seks personer, bli å utvikle veiledere, maler og kurs for vårt tekniske personell i prosjektene. Teamet vil jobbe mot teknisk personell innen en rekke ulike tekniske fagområder.

Du vil også støtte vårt tekniske personell inn i de ulike prosjektene, og det er viktig at du trives med å jobbe med mennesker, og evner å omsette teori til praktiske løsninger. Du må være komfortabel med å arrangere og helt eller delvis holde kurs selv. Du skal rådgi vårt tekniske personell i hvordan de best kan gjøre for eksempel arbeid relatert til kravstilling, -utvikling og –forvaltning, materiellsikkerhet og testing.

Stillingen er et vikariat på 1 år, med mulighet for forlengelse til inntil 3 år. 

Arbeidsoppgaver

 • Etablering og vedlikehold av metodeverk, prosedyrer og veiledere
 • Undervisning ved sektorens interne fagutdanning
 • Rådgivning til prosjekter
 • Saksbehandling innen ditt fagområde

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innenfor relevante fagfelt, gjerne ingeniørfag eller logistikk
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Ønskelig:

 • Dokumentert utdanning eller sertifisering innen prosjektledelse, prosjektfag eller systems engineering
 • Relevant erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid, både tekniske roller og ledelsesroller
 • Sertifisering som prosjektleder eller prosjektmedarbeider
 • Kjennskap til forsvarssektorens anskaffelsesvirksomhet, eventuelt tilsvarende virksomhet fra andre statlige eller offentlige etater

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik og god vurderingsevne
 • Evne til å ha helhetsoversikt
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt. I forbindelse med at vi setter sammen et helt team vil også dine personlige egenskaper og kompetanse bli vurdert i lys av samlet teamkompetanse.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg. Du vil også ha mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 543 500 til 677 600 brutto pr. år. For godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Investeringsavdeling
Søknadsfrist:
19 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Ellef Iversen
Tittel: seksjonssjef
Telefon:
E-post: eiversen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!