Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Vil du være med på å utvikle soldatens beskyttelsesmateriell som et system?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
25 april 2021

Ved soldatsystemseksjonen har vi en ledig stilling som fagleder innen kategorien beskyttelse.

Seksjonen har fagmyndighet for personlig bekledning og utrustning for soldater og befal. Dette omfatter alt fra fottøy, underbekledning, og alle typer uniformer, til beskyttelsesvester, hjelmer, soveposer og liggeunderlag. Kategorien beskyttelse omhandler materiell som soldathjelmer, splint- og skuddbeskyttende vester, skyte- og beskyttelsesbriller, hørselvern, beskyttelsesutstyr massetjeneste. I tillegg vil stillingen inneha ansvaret for merker og metall. Vi jobber tett med andre avdelinger i forsvarssektoren, leverandører og internasjonale samarbeidspartnere.

Om Landkapasiteter:

Forsvarsmateriell landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve fagmyndighet og eierskapsforvaltning innen ansvarsområdet beskyttelse og andre kategorier innenfor soldatsystemer 
 • Teknisk saksbehandling innen egne ansvarsområder 
 • Faglig støtte til ledelsen
 • Godkjenning og koordinering av teknisk kravstilling til prosjekt- og driftsanskaffelser innen eget ansvarsområde
 • Koordinere og forvalte forsvarssektorens materiell knyttet til eget ansvarsområder

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdanning på bachelornivå, eller tilsvarende realkompetanse
 • Minst 1 års relevant arbeidserfaring knyttet til gjeldene ansvarsområde
 • Minst 3 års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning 
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Teknisk eller annen relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende. 
 • Tilleggsutdanning (min 30 SP) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk 
 • Ledererfaring 
 • Erfaring fra leverandøroppfølging, kvalitetssikringsarbeid, produktutvikling og produktoppfølging  Kjennskap til eierskapsforvaltning innen eget ansvarsområde 
 • Erfaring innen offentlig forvaltning
 • Kunnskap om forsvarssektoren, spesielt Forsvaret og relevant ansvarsområde

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare mål for både ditt og dine medarbeideres arbeid
 • Du evner å tilegne deg en helhetsforståelse over et sammensatt og komplekst fagområde
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og har evner til å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø

Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt.
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden. 
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn kroner 640 200 til 813 400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
25 april 2021
For mer informasjon, kontakt
Torstein Espolin Johnson
Tittel: oberstløytnant
Telefon: 48992727
E-post: tejohnson@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!