Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vil du være vår nye delprosjektleder innen integrert logistikkstøtte?

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
24 oktober 2021

Har du kunnskap og interesse for maritim logistikk, og vil være vår nye medarbeider?  Vi søker etter en dyktig delprosjektleder som har god kompetanse innen maritim logistikk og erfaring innen prosjektarbeid. Som delprosjektleder vil du være en del av et team som sammen bidrar med materiellanskaffelsen til Sjøforsvarets nye mineryddingskonsept. 

Du samordner arbeidet mellom interne og eksterne aktører tilknyttet tildelt ansvarsområde og rapporterer fremdrift, økonomi og ytelse til prosjektleder.  Dette innebærer også ivaretakelse av samarbeid med eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser.  Maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide drift- og vedlikeholds konsept, krav til prosjektunderlag og materielldriftsplan for prosjektet
 • Koordinere arbeidet mellom interne og eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt
 • Lede utarbeidelse av opplæringsplan
 • Koordinere innspill til driftskostnadsanalyse

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og lang og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra prosjektledelse og logistikk, fortrinnsvis fra maritim sektor
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlige formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring med bruk av prosjektstyringssystemer og ERP-systemer som IFS og SAP
 • Erfaring med komplekse prosjekter
 • Sertifisert prosjektmedarbeider og/eller prosjektleder
 • Erfaring fra Forsvarssektoren

Stillingsinnehaver må påregne å gjennomføre utdanning til sertifisert prosjektmedarbeider/prosjektleder i Forsvaret, hvis man ikke har denne utdanningen eller tilsvarende ved tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Du er åpen, inkluderende og tillitsskapende
 • Du har evne til å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du har evne til å følge opp leveranser
 • Du er faglig nysgjerrig og like å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver stillingskode 1434, lønnsspenn kroner 574.700 til 677.600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
24 oktober 2021
For mer informasjon, kontakt
Bård Øina
Tittel: KK/Prosjektleder
Telefon: 40448151
E-post: boina@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!