Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vil du være vår nye og tekniske saksbehandler innen sensorer og luftvern på Forsvarets fregatter?

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
31 oktober 2021

Har du kompetanse innen teknisk installasjon på fartøyer og vil være vår nye medarbeider? Teknologiavdelingen i Maritime kapasiteter søker nå etter en dyktig overingeniør som har kunnskap om- og interesse for våpen og sensorer på Sjøforsvarets fartøyer. Som teknisk saksbehandler vil du inngå i et fagmiljø av erfarne ansatte ved seksjonen for overvanns våpen og sensorer.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser.  Maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Arbeidsoppgaver

Du vil representere og ivareta seksjonssjefens fag og materiell ansvar på følgende områder

 • Delta i anskaffelse, eierskapsforvaltning og utfasing av overvannsvåpen og sensorsystemer
 • Bidra som faglig ansvarlig inn i relevante prosjekter
 • Delta i arbeidsgrupper og utredninger innenfor seksjonens ansvarsområde
 • Bidra til å sikre god integrasjon av våpen og sensor system på Sjøforsvarets fartøy
 • Utarbeide teknisk grunnlag for støtteavtaler med industrien på Sjøforsvarets overvannsvåpen- og sensorsystem
 • Bidra med utarbeidelse og oppfølging av direktiver, reglementer og instrukser for seksjonens materiell

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått teknisk bachelor eller tilsvarende (2-årig høgskole/krigsskole)
 • Relevant erfaring innen seksjonens fagområde
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompenserer for manglende formell utdanning
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Relevant mastergrad 
 • Erfaring med bruk av ERP-systemer som IFS og SAP
 • Erfaring fra integrasjon av utstyr på fartøy
 • Erfaring med luftsensorsystemene på Nansen klasse fregatter
 • Typekurs på relevante sensorsystem

Personlige egenskaper

 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør stillingskode 1087, lønnsspenn kroner 543.500 til 677.600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
31 oktober 2021
For mer informasjon, kontakt
Roger Gravelsæter
Tittel:
Telefon: 48939952
E-post: rgravelsater@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!