Vårt ansvarsområde

Felleskapasiteter leverer blant annet sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, telt, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver; utstyr som er avgjørende i enhver operasjon uavhengig av forsvarsgren.

Felleskapasiteter har faglig ansvar for forvaltning av dette gjennom hele levetiden. Det betyr blant annet å sørge for at materiellet er tilgjengelig og at materiellsystemene blir brukt i henhold til ytelse, konfigurasjon, tilgjengelighet og sikkerhet. Virksomhetsområdet utarbeider krav til vedlikehold og skal godkjenne eventuelle endringer i materiellsystemene.

Viktige satsinger innen fellesmateriell

Når vi skal anskaffe nye kampuniformer, feltsøvler eller feltrasjoner til Forsvaret er det Felleskapasiteter som gjennomfører dette oppdraget. Av og til blir flere anskaffelser samlet til større investeringsprosjekter eller -program.

Arbeidshverdagen i Felleskapasiteter

Hos oss jobber ingeniører, jurister og økonomer sammen med forsvarsgrenene for å teste, anskaffe og forvalte Forsvarets materiellinvesteringer. Lurer du på hvordan prosjektledere, kontraktspesialister, controllere, utviklere, rådgivere og ledere jobber?

(F.v.) Ny sjef Felleskapasiteter brigader Ivar Halset, direktør Forsvarsmateriell Mette Sørfonden, investeringsdirektør kontreadmiral Bjørge Aase, tidligere sjef Felleskapasiteter oberst Lars T. Dahl.
2018-05-14-brigade-nord-training-Forsvaret
2017-04-23-innsatsstyrke-bjorn-west-ovelse-bjorgvin-Forsvaret
2018-04-21-ovelse-bjorgvin-HV-09-Forsvaret

Veien til Nordic Combat Uniform

Forsvarsmateriells Tor Inge Thun er prosjektleder for anskaffelsen av felles kampuniform til Norge, Sverige, Danmark og Finland. Her forteller han om kompleksiteten og utfordringene på veien til en ny nordisk standard i uniformer: 

Les mer om hva som skjer i Felleskapasiteter