Vårt ansvarsområde

Avdelingen har en stor portefølje og et stort spenn i oppgaver og kompetanse innen kommunikasjon, personell- og kompetanseutvikling, sikkerhet og arkiv- og dokumenthåndtering.

HR-seksjonen har ansvar for å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere, og bidrar til strategisk kompetanseutvikling både på etatsnivå og i de enkelte kapasiteter og avdelinger.

Den forebyggende sikkerhetstjenesten i Forsvarsmateriell hører også hjemme i Organisasjon og fellestjenester. Det er her kontaktpunktet utad i sikkerhetsrelaterte saker finnes.

Kommunikasjonsseksjonen håndterer eksterne og interne informasjonsoppgaver og har ansvar for Forsvarsmateriells profil og visuelle identitet. Strategisk kommunikasjon i forhold til etatens samfunnsoppdrag, og åpenhet for publikum om våre oppdrag og aktiviteter, er sentrale elementer i vårt ansvar.

Postmottak, arkivtjeneste og dokumenthåndtering for Forsvarsmateriell og andre administrative funksjoner for selve hovedkontoret håndteres av administrasjonsseksjonen, som i tillegg er ansvarlig for ivaretakelse sikkerheten og autorisasjoner ved kontoret på Grev Wedelsplass 1.  

 

Ledige stillinger i Avdeling for organisasjon og fellestjenester

Akkurat nå er det ikke utlyst noen stillinger i Organisasjon og fellestjenester.

Se andre ledige stillinger i Forsvarsmateriell
Har du spørsmål om å søke jobb hos oss?

Vi har samlet ofte stilte spørsmål fra jobbsøkere om blant annet sikkerhetsklarering, krav i stillingsutlysningen og selve søkeprosessen.

Få svar på praktiske spørsmål