Vårt ansvarsområde

Avdelingen har ansvar for investeringsprosessen i hele forsvarssektoren. Avdelingen følger opp og støtter kapasitetene med spesialkompetanse knyttet til utarbeidelse av beslutningsdokumentasjon og gjennomføring av investeringsprosjekter. I tillegg kvalitetssikrer avdelingen prosjektdokumentasjonen, som utarbeides i kapasitetene. Dokumentasjonen gir grunnlag for å gjennomføre prosjektene innenfor ønsket tid, kostnad og ytelse. Slik ivaretas krav fra Forsvaret og øvrige etater, og strategiske føringer fra Forsvarsdepartementet.

Gjennom året tilpasser Investeringsavdelingen enkeltprosjekters fremdrift og utbetalinger innenfor tildelte budsjettmidler, og støtter Forsvarsdepartementet i planleggingen av den fremtidige prosjektporteføljen. Overlevering av materiell til brukerne gjøres gjennom en formell overleveringsforretning.

Investeringsavdelingen har redaksjonelt ansvar både for prosjektmodellen og utdannelsen i Prinsix. Studiet utdanner og sertifiserer prosjektledere og prosjektmedarbeidere. Utdannelsen i Prinsix gir inntil 30 studiepoeng.

Sammen med norsk forsvarsindustri er avdelingen involvert i vurderinger av internasjonalt materiellsamarbeid. Den koordinerer også markedsstøtte til norsk industri med – og på oppdrag - fra Forsvarsdepartementet.

Viktige materiellsatsinger

Investeringsavdelingen har oppgaver knyttet til alle investeringsprosjektene som Forsvarsmateriell har i sin portefølje. Her finner du dem: 

Har du spørsmål om å søke jobb hos oss?

Vi har samlet ofte stilte spørsmål fra jobbsøkere om blant annet sikkerhetsklarering, krav i stillingsutlysningen og selve søkeprosessen.

Få svar på praktiske spørsmål