Vårt ansvarsområde

Materiellavdelingen utgir og koordinerer regelverk knyttet til fagmyndighet materiell, samt å lage effektive prosesser, prosedyrer og malverk for materiellforvaltning i sektoren.

Det er de fem kapasitetene som tar frem og godkjenner materiellet som brukes i sektoren, samt tilrettelegger for nøktern og kostnadseffektiv drift av materiellet i et levetidsperspektiv.

Forvalte-prosessen kan beskrives gjennom følgende faser:

  • Innfase materiell
  • Opprettholde materiellets ytelse og kapasitet
  • Forbedre materiellets egenskaper
  • Avvikle materiell

Utfase-prosessen består av:

  • Beslutte utrangering og kassasjon av materiell
  • Forberede avhending av materiell
  • Gjennomføre avhending av overskuddsmateriell

Når Forsvaret ikke lenger har behov for materiellet, eller formålet med materiellet ikke lenger er tilstede, overleveres dette til Materiellavdelingen for utfasing. Deretter beslutter Materiellavdelingen hvordan materiellet skal utfases, for eksempel destruksjon, salg og donasjon.

Materiellavdelingen rådgir også Forsvarsdepartementet og virksomheter innenfor avdelingens ansvarsområder.
 

Ledige stillinger i Materiellavdelingen

Akkurat nå er det ingen utlyste stillinger i Materiellavdelingen.

Se alle ledige stillinger i Forsvarsmateriell
Har du spørsmål om å søke jobb hos oss?

Vi har samlet ofte stilte spørsmål fra jobbsøkere om blant annet sikkerhetsklarering, krav i stillingsutlysningen og selve søkeprosessen.

Få svar på praktiske spørsmål