Vårt ansvarsområde

Økonomiavdelingen er blant annet ansvarlig for å dokumentere og forvalte prosesser med tilhørende IKT-verktøy, samt støtte direktøren i Forsvarsmateriell i gjennomføringen av blant annet styringsprosesser, virksomhetsplanlegging og mål-, resultat- og risikostyring. 

Avdelingen har også ansvar for etatens arbeid med kontinuerlig forbedring som fagområde og måling av effekter i form av gevinstrealisering.  

Ledige stillinger i Økonomiavdelingen

Akkurat nå er det ingen utlyste stillinger i Økonomiavdelingen.

Se alle ledige stillinger i Forsvarsmateriell
Har du spørsmål om å søke jobb hos oss?

Vi har samlet ofte stilte spørsmål fra jobbsøkere om blant annet sikkerhetsklarering, krav i stillingsutlysningen og selve søkeprosessen.

Få svar på praktiske spørsmål