Historisk avtale om felles anskaffelse av nye uniformer

Det finske, norske, svenske og danske forsvaret har formelt inngått en avtale om å anskaffe et felles uniformsystem. Nå inviteres internasjonal industri til å prekvalifisere seg som leverandør for alle de fire nasjonene.

Uniform-forsvaret

Dette er første gang de fire nordiske landene har utlyst en prekvalifikasjon-konkurranse for en felles anskaffelse av soldatutrustning i denne størrelsen.

– Jeg er stolt over at de nordiske landene nå beviser at vi kan utføre en militær anskaffelse sammen. Vi har jobbet målrettet for dette, sier oberst Lars Torgeir Dahl, styremedlem i prosjektet Nordic Combat Uniform (NCU).

Målet med anskaffelsen er å utruste soldatene med stridsbekledning som gir god beskyttelse mot trusler i operasjonsmiljøet. NCU-prosjektet skal anskaffe et stridsuniformsystem som består av plagg fra innerst til ytterst. Systemet skal brukes i alle forsvarsgrenene til de fire nordiske landene under trening og operasjoner både nasjonalt og internasjonalt. De tekniske kravene for NCU-systemet vil være de samme for alle nasjonene, med unntak av logistiske krav og nasjonale kamuflasjemønstre.

– De nordiske landene har gjennom flere år hatt et tett og godt samarbeid på flere områder. Det er gledelig at vi nå oppnår konkrete resultater av samarbeidet ved at vi går sammen om en fellesanskaffelse av feltuniformer til fire land. Dette kan redusere kostnader og bidra til bedre utnyttelse av ressursene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Anskaffelsesavtalen antas å koste 100 til 150 millioner Euro for Norge, og totalt 290 til 425 millioner Euro totalt for alle landene.

Ved å publisere prekvalifiseringskravene inviterer de fire nordiske landene industrien til å bevise at de er i stand til å levere et uniformsystem av denne størrelsen av ønsket kvalitet.

De nordiske landene er dermed et skritt nærmere å nå målet med å anskaffe felles stridsuniformsystem.

Prekvalifiseringsdokumentene finner du på:

Om NCU-prosjektet

  • Prosjektet ble initiert i februar 2016. Bare måneder senere var en avtale som regulerte samarbeidet signert.
  • Hensikten med The Nordic Combat Uniform (NCU) Project er å anskaffe et felles stridsuniformsystem, som skal erstatte og forsterke eksisterende uniformer for NORDEFCO-landene.
  • Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Formålet er å styrke medlemslandenes nasjonale forsvar, utforske/finne felles synergier og fasilitere for effektive felles løsninger.
  • Den felles anskaffelsen blir gjort av det Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Försvarsmaktens logistikverk, Försvarets materielverk og Forsvarsmateriell.
  • Norske Forsvarsmateriell kommer til å lede anskaffelsesprosessen på vegne av - og sammen med de andre innkjøpsorganisasjonene. Prosjektets hjemmeside er www.nordefco.org/commonuniform