Skarpe skudd for den nye CV90 bombekastervognen på Rena

Nylig viste Hæren og Forsvarsmateriell fram den nye bombekastervognen på Regionsfelt Østlandet på Rena. Digitalisert kommunikasjon mellom våpensystem er hovedstikkordet for økt kampkraft.

En stund lå tåka for tett over Regionsfelt Østlandet til at demonstrasjonen kunne begynne. Det er nemlig ikke lov å øvelsesskyte uten klar sikt. Telemark bataljon, Våpenskolen og Forsvarsmateriell beholdt imidlertid både roen og troen, og ikke langt tid etter lettet tåken. Dermed kunne de oppmøtte få se hva den nye CV90-typen hadde å by på.

Fire CV90 bombekastere sto klare. Alle fyrte av fem granater hver i retning av målet som befant seg mellom to til tre kilometer unna. Mortar Weapon Systems (MWS) er navnet på bombekastersystemet i vognen. Den store forskjellen fra eldre bombekastervogner er at innrettingen i CV90 er automatisk, MSW vet hvor det selv er og i hvilken retning det peker. MSW kommer dermed mye raskere til skudd etter at vognen er kjørt i stilling.

Fagsjef fra Våpenskolen oberst Trond Haande forklarte fremmøtte hvordan vognene vil tilføre Hæren en betydelig kapasitet innenfor beskyttelse og mobilitet. De nye vognene gir også Hæren nye muligheter for å få ild på bakken i løpet av potensielt 1-2 minutter fra målet er observert, noe som er en betydelig oppgradering.

– Takket være den nettverksbaserte kommunikasjonen mellom drone, stormpanservogn og CV90 bombekaster oppnår Hæren bedre treffsikkerhet og utsetter vårt personell for mindre risiko enn tidligere. Tidligere har informasjonen om målets plassering vært formidlet gjennom muntlig overføring. Nå kan dette skje elektronisk, sier oberst Haande.

Denne uken gjennomføres forskjellige skyteøvelser med vognen med alle ammunisjonstyper. De innledende kursene med vognene lover godt for bruken videre.

– Vi i Forsvarsmateriell er glade for å ha levert CV90 bombekaster til Hæren som gir økt kampkraft gjennom gode og fremtidsrettede tekniske og elektroniske systemer, sier Forsvarsmateriells delprosjektleder Per Rune Hansen i kampvognprosjektet.