Moderniseringen av Hæren fortsetter

Forsvarsmateriell har mottatt Ingeniørpanservogn og pansret ambulanse til Hæren.

PNN-Moderniseringen av Hæren fortsetter_Banner

Flensburg, Tyskland, 25. november 2019: Under en høytidelig markering hos Flensburger Fahrxeubau Gesselschaft mbH (FFG) mottok Forsvarsmateriell den første Wisent 2 Ingeniørpaservognen og den første serieleveransen av den pansrete ambulansen PASI til Hæren.

- Det er to viktige leveranser til Hæren vi ser her i dag, materiell med moderne og fremtidsriktige løsninger, sier sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter brigader Morten Eggen.

INGENIØRPANSERVOGNEN

Vognen er basert på den modulære Wisent 2 plattformen som også Hærens nye Bergingspanservogn er bygget på. Den nye Ingeniørpanservognen vil kunne benyttes som både Ingeniørpanservogn med grave- og doserkapasitet og som en såkalt gjennombryterpanservogn ved at man byttet ut doserskjæret med en minerydderplog. Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og FFG ble signert i september 2018, og omfatter en leveranse av seks vogner, samt opsjon på flere vogner dersom ytterligere behov skulle oppstå.

- Ingeniørpanservognen vil i stor grad tilføre økt mobilitet, antimobilitet og overlevelse for Hærens tyngre materiell, sier fagsjef ingeniør og CBRN-oberst Andreas Øygarden fra Hæren.  

- Vognen skal følge de mekaniserte manøveravdelingene i brigaden, og støtte med blant
annet mobilitet ved gjennombrytning av hinder og sperringer. Vognen har utstyr som gjør at den enkelt kan etablere sperringer og andre antimobilitetstiltak, avslutter oberst Øygarden.

Den første vognen kommer til Rena i desember, der skal den benyttes i en testperiode hvor troppeprøver blant annet står på programmet. Formell overlevering til Hæren er planlagt mot slutten av 2020. 

Kontrakten har en verdi på ca. 450 millioner kroner.

HÆREN FÅR FORBEDRET SANITETSKAPASITET

PASI XA-203N er et pansret hjulgående kjøretøy som ble anskaffet fra PATRIA Land & Armament OY i 2000. Frem til i dag har den blant annet blitt brukt i en infanteri- og en ledelsesversjon.

Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og FFG ble signert i mars 2017, og omfatter en leveranse av 30 ombygde PASI XA-203N til ambulanse. Ambulansene skal erstatte SISU XA-185 ambulanse som Hæren har benyttet siden 1995. Det er forventet at de ombygde ambulansene skal være i tjeneste til minst 2040. 

- Den pansrete ambulansen vil gi oss en moderne og fremtidsrettet kapasitet innenfor sanitetsevakuering både i antall og kvalitet på den medisinsk behandling. Ambulansen vil øke utholdenhet for det medisinske personell og på den måten øke den operative evnen, sier fagsjef sanitet oberst Oddveig Kvam Sakserud fra Hæren.
 
Formell overlevering til Hæren er planlagt gjennomført i løpet av første halvår 2020.

Kontrakten har en verdi på ca. 100 millioner kroner.

Den nye ingeniørpanservognen.
Den nye ingeniørpanservognen.
Kjøretøyet PASI XA-203N.
Kjøretøyet PASI XA-203N.
PNN-Moderniseringen av Hæren fortsetter_Banner
Den nye ingeniørpanservognen.
Kjøretøyet PASI XA-203N.
PNN-Moderniseringen av Hæren fortsetter_Banner