Nytt kampluftvernsystem til Hæren

Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) signerte i dag en kontrakt for levering av et spesialdesignet kampluftvernsystem for å beskytte manøveravdelinger i Hæren.

På kontraktsignering (f.v.): Kontreadmiral, sjef for Investeringsavdelingen og NK i Forsvarsmateriell, Bjørge Aase;  generalmajor og sjef for Hæren, Eirik Kristoffersen; Kjetil Reiten Myhra, Direktør Integrated Defence Systems ved Kongsberg Defence & Aerospace AS.
På kontraktsignering (f.v.): Kontreadmiral, sjef for Investeringsavdelingen og NK i Forsvarsmateriell, Bjørge Aase; generalmajor og sjef for Hæren, Eirik Kristoffersen; Kjetil Reiten Myhra, Direktør Integrated Defence Systems ved Kongsberg Defence & Aerospace AS.

​- For at Hæren skal være i stand til å føre strid mot en høyteknologisk motstander trengs moderne luftvern. Dagens kontraktsignering er en grunnstein for å gjenopprette luftvern til Hæren. Luftvern har en sentral plass i vårt planverk for forsvaret av Norge, sier generalmajor og sjef for Hæren, Eirik Kristoffersen.  

Kampluftvernsystemet SHORAD (Short Range Air Defence) er et høymobilt kort-rekkevidde luftvernsystem som vil gjenbruke viktige funksjoner fra NASAMS-systemet. I tillegg til elementer fra NASAMS, inkluderer dette det mobile launchersystemet til IRIS-T missilet fra Diehl Defence GmbH og radar fra Weibel Scientific A/S.

- Kontrakten vi signerer her i dag muliggjør at Hæren får levert et modulært, fleksibelt og raskt deployerbart luftvernsystem som med stor effektivitet skal forsvare Hærens manøveravdelinger, sier kontreadmiral og nestkommanderende Bjørge Aase fra Forsvarsmateriell.

Kontraktsverdien på anskaffelsen er 583 millioner norske kroner.

- Kampluftvern vil gi den norske Hæren en unik luftvern-kapabilitet for manøver-operasjoner. Vi er stolte av at tilskuddet av Kampluftvern i Forsvaret, som sammen med eksisterende NASAMS, gir både Hæren og Luftforsvaret svært moderne luftvern-løsninger», sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Planen er at prosjektet skal være gjennomført i løpet av 2023. 

FAKTA OM SHORAD

  • ​Kampluftvernsystemet er et modulært, fleksibelt og raskt deployerbart luftvernsystem som, med stor effektivitet, skal forsvare Hærens manøveravdelinger gjennom gjenbruk av NASAMS III-materiell og nyanskaffelser. Nyanskaffelsen er primært en SHORAD-kapasitet (Short Range Air Defence) inkludert IRIS-T missilet hvor dette monteres på Forsvarets kampstøttevogn.
  • Kampluftvernprosjektet ble presentert av daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under et pressemøte i februar 2017 som en direkte anskaffelse fra KDA.
  • KONGSBERG, som har levert NASAMS til Luftforsvaret, vil også være systemleverandør og totalintegrator for kampluftvern til Hæren. Anskaffelsen gjennomføres som en direkteanskaffelse til KONGSBERG.