5G i felt for Norges forsvar

Innovasjon og tett samarbeid setter fart på utvikling av 5G-løsninger for militært bruk.

5G i felt for Norges forsvar1_1920x1080

Våren 2022 tegnet Forsvarsmateriell strategiske avtaler med både Telenor og Telia innen utvikling av 5G for bruk i Forsvaret som en del av det såkalte hybridkonseptet. Hybridkonseptet skisserer et taktisk ledelsessystem for landdomenet som blant annet består av både militær og kommersiell radioteknologi. Det er ikke detaljert nøyaktig hvordan ulike teknologier skal benyttes av ulike typer brukere i ulike typer operasjoner; Team 5G skal derfor utforske og verifisere funksjonalitet i kommersiell 5-teknologi for å finne ut hvor og på hvilken måte denne kan og bør benyttes i Forsvaret.

Leveransene er knyttet opp mot virksomhetsprogrammet Mime. Programmet har til formål å modernisere den taktiske informasjonsinfrastrukturen i Forsvaret gjennom både betydelige materiellinvesteringer og tilstøtende brukertiltak. Mime skal kontinuerlig levere IKT til bruk i felt til Forsvaret. 

5G i felt for Norges forsvar4_1920x1080.jpg
Prinsippløsning fra Telenor.

Allerede i juni kunne begge aktørene vise gode ideer og skisser til løsninger under en innovasjons- og demonstrasjonsarena på Terningmoen, og i slutten av september ble det vist de første prototyper, eller MVP, minimal viable product, på løsninger for spesielt inviterte hos henholdsvis Telenor på Fornebu, og hos Telia på Økern.

Telenor viste droner i søk med 5G som teknologi
«I dag har vi vist litt av hvilke fantastiske muligheter som ligger i det som kalles 5G stand-alone, altså 5G som ikke er avhengig av 4G», sa Birgitte Engebretsen, administrerende direktør for Telenor Norge under demonstrasjonen 29. september på Fornebu.

5G i felt for Norges forsvar2_1920x1080.jpg
Telenor viste frem 5G stand-alone.

Løsningen tilbyr fullstendig skivedeling i Telenors mobilnett. Enkelt sagt innebærer det at samfunnsaktører får deler av nettet reservert til egen bruk. De får altså sitt eget private nett, som kan sikre stabilitet og kapasitet i situasjoner hvor det kan stå om liv og død.
«Den robuste og fremtidsrettede løsningen vi nå har demonstrert, muliggjør at deler av Forsvarets kommunikasjonsbehov baseres på 5G, som er kommersielt tilgjengelig og under kontinuerlig utvikling, istedenfor proprietære løsninger som kan bli utdatert raskere og er svært kostbart», avsluttet Birgitte Engebretsen.

Telia presenterte en løsning der man kan flytte det taktisk nettet ut i felt
Telia demonstrerte den første prototypen som selskapet har bygget under arrangementet på hovedkontoret Økern Portal den 30. september. Prototypen som ble demonstrert er et fullt fungerende 5G-mobilnett der man har lagt vekt på en kompakt formfaktor. Det taktiske private mobilnettet fra Telia som nå testes består av et kjernesystem med radio og separate mobilantenner. Det som er spesielt med det taktiske nettet er at det kan flyttes rundt og settes opp der man trenger mobildekning.

5G i felt for Norges forsvar6_1920x1080.jpg
Telia demonstrerte flyttbar feltløsning.

«Vi har hatt som mål at hele systemet skal kunne flyttes av to personer, og det har vi klart», sa Henning Huuse, forretningsutvikler innen 5G hos Telia.
Det gjør det mulig å flytte det taktiske mobilnettet med en ATV, en vanlig bil eller fly det i posisjon med helikopter, noe som gjør systemet veldig fleksibelt og brukervennlig.

Kennet Nomeland er systemarkitekt i Forsvarsmateriell, og en ildsjel og primus motor i utviklingen av en løsning for Forsvaret. Han trekker frem betydningen av å teste ny teknologi.

5G i felt for Norges forsvar5_1920x1080.jpg
Systemarkitekt Kennet Nomeland hos Telia. 

«Forsvaret har behov for sikker kommunikasjon der de opererer, både i fredstid og i krisesituasjoner, og det er vår jobb i Forsvarsmateriell å levere systemene som gjør dette mulig. Da er det viktig at vi også ser på nye teknologier som 5G, og at vi vurderer hvordan vi best kan dra nytte av den kompetansen og infrastrukturen som allerede finnes i det sivile», sier Kennet Nomeland.

Bred deltakelse både nasjonalt og internasjonalt
På arrangementene deltok representanter fra Forsvaret, Forsvarsdepartementet og FFI, sammen med andre statlige aktører som DSB, NKOM og NSM. Gode relasjoner i Forsvarsmateriells 5G-team gjorde at også representanter fra NATO, UK Ministry of Defence og Svenska Försvarsmakten hadde tatt turen til Norge for å lære mer og knytte ytterligere kontakter på dette teknologiområdet.

5G i felt for Norges forsvar7_1920x1080.jpg
Telias skisse til løsning

Tor Magne Howlid jobber med IKT-utvikling ved Hærens Våpenskole. Han deltar aktivt i program Mime, for å sikre Hærens brukerinvolvering.
«5G-teknologi vil være en viktig driver for å modernisere og effektivisere den digitale grunnmuren innen kampnær IKT. Hærens våpenskole, og ikke minst Heimevernet sin våpenskole, ser frem til at både Mime team 5G og Mime team kampnær radio, CNR-CombatNetRadio, i løpet av høsten leverer rapporter der de beskriver mer om hvordan deres løsninger passer inn i hybridkonseptet. Dette trenger vi for å kunne diskutere og utvikle fremtidens sambandstaktikk. At dette trengs, viser ikke minst de foreløpige erfaringene fra krigen i Ukraina», sier oberstløytnant Howlid.

5G i felt for Norges forsvar3_1920x1080.jpg
Live 5G-demo hos Telenor.

Militære løsninger basert på kjent forbrukerteknologi
«5G er en global standard, som også har potensial til å bli en fellesnevner for samhandling mellom ulike allierte styrker. I dag har militært sambandsutstyr en høy brukerterskel, og utstyret har lite til felles med utstyr man bruker privat som mobiltelefon og nettbrett. Personell som kommer inn, enten til førstegangstjeneste eller til øvelse, har tradisjonelt hatt behov for betydelig opplæring. Utstyr som i design og funksjon er nær det vi normalt bruker til daglig, vil redusere behovet for spesialopplæring og øke tiden som kan brukes på trening og beredskap», avslutter Nomeland.