- Alle skal få være den de er og elske den de vil

Forsvarsmateriell er en mangfoldig organisasjon som har nulltoleranse for diskriminering. Vi viser i år vår støtte til Oslo Pride 2020 via Forsvarsmateriells digitale plattformer.

Mette Sørfonden-utendørs

Oslo Pride beskriver seg selv som Norges største og viktigste feiring av kjærlighet og mangfold. Den har som formål å skape en trygg og inkluderende møteplass, og bidra til økt inkludering i det norske samfunnet. 

- Forsvarsmateriell stiller seg bak Pride sitt budskap og mål. Vi er opptatt av mangfold, og at alle mennesker skal likestilles og kunne ha en jobb som er inkluderende og fordomsfri uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning og funksjonshemming, sier direktør Mette Sørfonden.

I år skulle Forsvarsmateriell for første gang delta sammen med Forsvaret under paraden. På grunn av Covid-19 er Oslo Pride avlyst som fysisk festival. Til gjengjeld vil det være digitale markeringer over hele landet fra 19-28. juni, hvor alle aktører og enkeltpersoner kan vise sin støtte. 

Forsvarsmateriell vil derfor støtte Oslo Pride 2020 via etatens digitale plattformer.

- I den situasjonen vi er i er det viktigere enn noen gang å stå opp for våre felles verdier – åpenhet, tillit og frihet for alle. Alle skal få være den de er og elske den de vil, sier Sørfonden.