Avtale om oppgradering av F-16 forlenget

Forsvarsmateriell har forlenget avtalen med Kongsberg om å oppgradere F-16 for videre salg.

Klare regler for bruk av tidligere norske F16fly_4000x2250

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) har forlenget sin eksisterende kontrakt med Forsvarsmateriell om overhaling og klargjøring av ytterligere et parti tidligere norske F-16 kampfly for salg. Kontrakten inkluderer også overhaling av motorene og har en verdi på 200 MNOK. 
 
Arbeidet vil foregå ved KAMS’ anlegg på Kjeller ved Oslo og vil sikre at F-16-kompetansen opprettholdes i Norge i årene som kommer. Flyene vil bli satt tilbake til driftsstatus og deretter vedlikeholdt slik at de er klare for tjeneste igjen. KAMS har 40 års erfaring med å vedlikeholde, reparere og oppgradere Norges F-16-flåte. 
 
«Denne kontraktsforlengelsen bekrefter vår posisjon som en sentral leverandør av vedlikeholdstjenester til den norske forsvarssektoren og våre allierte, dette sikrer viktige luftfartsjobber i årene som kommer. Det illustrerer også viktigheten av det strategiske samarbeidet vi har etablert med Forsvaret for vedlikehold av fly, motorer og tilhørende systemer og komponenter. Dette vil bidra til at vi fortsetter vår vekst med å skape enda flere flyarbeidsplasser i fremtiden», sier Atle Wøllo, president i KAMS. 
 
Forsvarsmateriell har inngått kontrakt med Draken International om salg av inntil 12 tidligere norske F-16 og er i prosess med å ferdigstille salg av ytterligere 32 fly til Romania. I påvente av offisiell godkjenning fra norske og amerikanske myndigheter, forventes de første flyene å bli levert til Draken i år og Romania i løpet av 2023.  

«Våre jagerfly er blant de best vedlikeholdte i verden, og sentralt i dette arbeidet har vært det pågående vedlikeholdet og oppgraderingene som KAMS utfører. Jeg er derfor sikker på at våre fly vil tjene Draken og Romania godt i en årrekke fremover. I tillegg bidrar denne kontrakten til å opprettholde en viktig nasjonal kompetanse innen jagerflyvedlikehold i Norge», sier Magnus Hansvold, direktør avhending i Forsvarsmateriell.