Avtale om vedlikehold av utrangerte F-16 fly inngått

Det er inngått kontrakt mellom Forsvarsmateriell og Kongsberg Aviation Maintenance Systems (KAMS) om vedlikehold av F-16 fly som er tatt ut av operativ virksomhet i Forsvaret. Avtalen gjelder i første omgang to fly.

avtale om vedlikehold av utrangerte f-16_7_4000x2250

Flyene skal settes i stand for salg til nye eiere, og kostnader forventes inndekket via økt salgspris for flyene.

Avtalen gjelder i første omgang to fly, og det er opsjon på ytterligere inntil tre fly. Arbeidet med flyene vil foregå i 2021, og dersom opsjonen på inntil tre fly utløses, planlegges alle flyene å være ferdig vedlikeholdt til operasjonell status i løpet av året.

Det er over 40 år siden det første av 72 bestilte F-16 Fighting Falcon landet på Rygge 15. januar 1980. Selv om flyene nærmer seg slutten av levetiden så viser innledende tilbud at det er interesse i markedet for vedlikeholdte fly. Forsvarsmateriell planlegger derfor å kunne selge fly inkludert reservedeler.

avtale om vedlikehold av utrangerte f-16_2_16x9.jpg
 

"Forsvarsmateriell arbeider for å oppnå en best mulig salgsgevinst ved avhendingen av F16. Det er flere nasjoner som skal selge sine F-16 fly i tiden fremover. Ut fra våre markedsundersøkelser er det ønskelig å kunne utforme et attraktivt tilbud når det gjelder både kvalitet og gjenstående flytimer for flyene. Denne avtalen med KAMS gir oss en slik mulighet", sier teknisk direktør Jonny M Otterlei i Forsvarsmateriell.

Samtidig bidrar avtalen til å opprettholde nasjonal industriell kompetanse innenfor vedlikehold av kampfly.

"Dette er en strategisk svært viktig avtale for KAMS som vil sikre viktige flytekniske arbeidsplasser i årene fremover og representerer samtidig en utvikling av det strategiske samarbeidet som er etablert med Forsvaret innenfor vedlikehold av luftmateriell. Dette vil kunne skape vekst og enda flere arbeidsplasser i tiden fremover", sier Atle Wøllo administrerende direktør i KAMS.

avtale om vedlikehold av utrangerte f-16_5_4000x2250
Foto: Sindre Nedrevåg
Foto: Sindre Nedrevåg
Foto: Sindre Nedrevåg
Foto: Sindre Nedrevåg
avtale om vedlikehold av utrangerte f-16_5_4000x2250
Foto: Sindre Nedrevåg
Foto: Sindre Nedrevåg