Bilateralt samarbeid med Nederland om ny artillerilokaliseringsradar

Under en høytidelig kontraktseremoni i regi av Thales i Norge signerte Forsvarsmateriell en avtale om materiellsamarbeid for ny artillerilokaliseringsradar med Defensie Materieel Organisatie (DMO) i Nederland.

Artillerilokaliseringsradar_16x9

Nestkommanderende og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell kontreadmiral Bjørge Aase signerte avtalen med DMO.

"Avtalen skal tilføre Forsvaret et nytt artillerilokaliseringssystem med tilstrekkelig beskyttelse, mobilitet, rekkevidde og nøyaktighet til å kunne nyttes i alle typer operasjoner både nasjonal og internasjonalt," sier investeringsdirektør i Forsvarsmateriell, kontreadmiral Bjørge Aase.

DMO har signert kontrakt med Thales for anskaffelse av ni stykk radarer med opsjon for ytterligere anskaffelser til andre NATO-land.

I tett samarbeid med DMO skal Forsvarsmateriell gjøre et avrop på fem artillerilokaliseringsradarer. Som en del av det bilaterale samarbeidet er det opprettet et felles prosjekt hvor Forsvarsmateriell blant annet har sin norske prosjektleder integrert i den nederlandske prosjektorganisasjonen.

Artillerilokaliseringsradar handshake_16x9.jpg
Nestkommanderende i DMO, generalmajor Ivo de Jong, og investeringsdirektør i Forsvarsmateriell, kontreadmiral Bjørge Aase, deler et digitalt håndtrykk.

"Dette er en svært viktig milepæl i det militær tette samarbeidet mellom Norge og Nederland. Det er første gang en slik avtale etableres mellom Norge og Nederland og er i tråd med føringene i langtidsplanen for forsvarssektoren om økt flernasjonalt samarbeid", sier kontreadmiral Bjørge Aase.

Artillerilokaliseringsradarene skal leveres i 2023 og 2024.Kontraktsverdien er på inntil 76 947 000 Euro.

Radarens funksjon

Artillerilokaliseringsradar er en viktig komponent i artillerisystemet og er tett knyttet til operasjoner med de nye Artilleriskytsene. Radaren har egenskaper som gjør at den kan detektere granater og raketter i luften og beregne hvor de ble skutt fra og hvor de kommer til å lande. Dette gjør at Artilleriet raskt kan kontrabeskytte en fiende som bruker slike kapasiteter mot norske/allierte styrker.

Radaren er fullspekket med det nyeste av teknologi på markedet og er en type radar som kalles multi mission radar. Det betyr at den i tillegg til å lokalisere tradisjonelle artillerigranater og raketter også kan settes i en luftvernrolle der den oppdager flyvende plattformer som fly, helikopter, missiler og droner. Videre kan den settes i en modus der den gjør begge roller samtidig.

Eksempler på ytelser at radaren kan lokalisere:

  • 155mm Artillerigranater på mer enn 50km
  • Raketter på mer enn 70km
  • Fly på mer enn 400km