Denne uka overtar Norge sitt første P-8A Poseidon

De siste månedene har anskaffelsen av nye maritime patruljefly passert milepæl etter milepæl. 18. november markerer Forsvarsmateriell overtakelsen av Norges første P-8A Poseidon

I sommer rullet det første av Norges nye maritime patruljefly ut av Boeings malehall i Renton utenfor Seattle. 9. august var flyet på vingene for første gang og gjennomførte en testtur på vel 2 timer langs den amerikanske vestkysten.  Etter testturen landet flyet på Boeing Field, et annet Boeing-anlegg i Seattle, for montering av militært utstyr. 4. oktober fløy også fly nummer to, Viking fra Renton til Boeing Field, fulgt av fly nummer tre, Ulabrand, 23. oktober. Før året er omme er det ventet at også de to siste flyene vil ha fullført sine første testflygninger og være i gang med monteringen av militært utstyr på Boeing Field.

«Norge har kjøpt en serie på fem fly fra det amerikanske produksjonsløpet for P-8, så akkurat nå beveger det seg et lite tog av norske fly gjennom fabrikkene til Boeing. Det betyr at selv om det fortsatt gjenstår flere år av prosjektet så er det faktisk ikke så lenge til vi er ferdige med selve flyleveransen,» sier prosjektleder Odd Arvid Tveit.

Denne uka overtar Norge sitt første P-8A Poseidon1_16x9

Her gjøres fly nummer to, Viking – 9583, klart til sin første flytur 4. oktober. Til tross for at dette er andre flyet som leveres fra fabrikken blir dette første fly som lander i Norge i begynnelsen av 2022.

At flyene snart er ferdig produsert betyr på ingen måte at prosjektet går roligere dager i møte. Etter mottakskontroll skal noen av flyene hjem til Norge mens andre skal begynne prosessen med nasjonale tilpasninger hvor flyene bli tilført mer utstyr. Dette fører blant annet til at det første flyet som er ventet til Norge rundt februar neste år vil være det andre som leveres fra fabrikken.

«De nye flyene er veldig kapable når de ruller ut av fabrikken, men i likhet med alle andre P-8-kjøpere så vil vi også gjøre våre nasjonale tilpasninger. Dette er viktig for at P-8 skal kunne overta oppgaver som i dag ivaretas av P-3 og DA-20 i norsk tjeneste. Planen er å spre dette arbeidet ut over noe tid slik at vi kan komme i gang med trening og operasjoner her hjemme i Norge,» sier Tveit.

Denne uka overtar Norge sitt første P-8A Poseidon3_16x9

Her tar fly nummer to, Viking - 9583, av på sin første flytur 4. oktober, mens fly nummer tre, Ulabrand - 9584, gjøres klar til sin egen testflygning.

Prosjektet står også overfor flere viktige leveranser hjemme i Norge. Som alle andre moderne fly er P-8 utstyrt med omfattende og avanserte sensorer og datasystemer som både utveksler informasjon med andre deler av Forsvaret og med støttesystemer på bakken. Disse støttesystemene er det Forsvarsmateriell som er ansvarlig for å anskaffe og integrere.

«De fleste tenker sikkert at hovedoppgaven for et prosjekt som dette er å anskaffe og levere fly, men det handler vel så mye om alt rundt som skal gjøre det mulig for Luftforsvaret å operere og drifte flyene effektivt. En slik helhetlig løsning er et omfattende arbeid som krever tett koordinering både mellom ulike kapasiteter innad i Forsvarsmateriell, med Luftforsvaret og andre deler av sektoren» sier Tveit.

Avtalen om leveranse av fem P-8A for å erstatte dagens P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon ble inngått med amerikanske myndigheter i 2017. Avtalen er en såkalt «Foreign Military Sales»-kontrakt, som innebærer at norske myndigheter, ved Forsvarsmateriell, bestiller flyene fra amerikanske myndigheter som igjen anskaffer de fra flyprodusenten Boeing på våre vegne. Det første av de nye flyene er ventet til Norge rundt februar 2022, og prosjektet skal etter planen avsluttes i 2026. Prosjektets kostnadsramme er på ca. 11 mrd 2021-kroner.