Det tredje kystvaktfartøyet har nå ankommet Norge

Nå venter en intensiv periode med utrustning, testing og ferdigstilling før Vard Langsten overleverer KV Hopen til Forsvarsmateriell i 2024.

Det tredje kystvaktfartøyet har nå ankommet Norge_1920x1080

Innen 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye kystvaktfartøy i Jan Mayen-klassen. Fredag 27. januar ankommer skroget til det tredje kystvaktfartøyet KV Hopen, Vard Langsten i Tomrefjord. Siden 20. desember har fartøyet vært under slep fra Vard Tulcea verft i Romania. I løpet av 2023 og 2024 går KV Hopen over fra å være et skrog til å bli et komplett utrustet kystvaktfartøy. 

«Vi er glade for at det tredje fartøyet har ankommet Norge. Nå venter en intensiv periode med utrustning, testing og ferdigstillelse før fartøyet settes i drift.  KV Hopen vil sammen med de to andre fartøyene i Jan Mayen-klassen, bli en svært viktig ressurs med sine kapasiteter og evne til å operere i hele interesseområdet til Norge, inkludert arktiske farvann», sier prosjektleder Odd Magne Nilsen i Forsvarsmateriell. 

En av de største maritime forsvarsanskaffelsene noensinne

Hovedkontrakten om å bygge tre helikopterbærende og isforsterkede fartøy mellom Forsvarsmateriell og VARD ble signert 25. juni 2018. Den totale kostnadsrammen for selve prosjektet er på 7,2 milliarder norske kroner, og er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge. 

Vard-gruppen er en stor nasjonal aktør innen bygging av spesialiserte fartøyer med tre skipsverft lokalisert i Norge. De har tidligere blant annet bygget flere fartøy for Forsvaret. Andelen norske underleverandører er også stor, og bidrar til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen. 

Overlevering av KV Jan Mayen

Det første kystvaktfartøyet KV Jan Mayen ankom Norge høsten 2021, og skal nå i første halvår fases inn i Kystvakten. Etter planen skal det andre fartøyet, KV Bjørnøya overleveres medio 2023, mens det tredje, KV Hopen skal leveres i 2024.