Dette er et helt unikt fartøy

I nydelig høstvær ble det første av tre nye kystvaktfartøy som skal sikre Norges interesser i nordområdene døpt.

Jan Mayen dåp3_1920x1080

«Gjennom godt samarbeid med Vard Langsten har vi brukt norsk ekspertise og erfaring til å kombinere det beste fra norske og internasjonale aktører og leverandører til å bygge et helt unikt fartøy», sa direktør i Forsvarsmateriell, Gro Jære, i sin tale under dåpen.  
Seremonien fant sted på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord.

«Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. Kystvakten er statens viktigste myndighetshåndhever på havet. Med KV Jan Mayen på plass får vi en kraftig styrking av totalberedskapen.»

Det sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl før hun døpte det nye kystvaktfartøyet i sjampanje. Til stede var også forsvarsminister Bjørn Arild Gram, sjef Maritime kapasiteter, sjef Sjøforsvaret, kystvaktsjefen og ledelsen i Vard. 

Overtar etter årsskiftet 

«Dåpen var en høytidelig og fin markering av at fartøyet nå begynner å bli ferdig og nærmer seg levering», sier Stein Håvard Bergstad, sjef Maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell. 
Etter planen skal Kystvakten i Sjøforsvaret overta fartøyet etter årsskiftet. Fram mot overlevering skal fartøyet gjennomgå ytterligere testing og testseilaser. 
Det er Forsvarsmateriell som står for anskaffelsen av de nye kystvaktfartøyene som er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge.  

Kystvaktens nye fartøy døpt i Tomrefjord_1920x1080.jpg

Sjøegenskaper og utholdenhet

Sjøegenskaper og utholdenhet har vært de største dimensjonerende kravene til de nye kystvaktfartøyene. 
«Dette er et stort og moderne fartøy som er godt egnet til å operere i polare områder. Det er lagt stor vekt på å ta i bruk teknologiske og miljøorienterte løsninger som møter Kystvaktens behov», sier Bergstad. 

Høy kompetanse 

De tre nye kystvaktfartøyene vil styrke vår beredskap og operative evne i hele Norges interesseområde. Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet. 
«Dette er et stort prosjekt, men vi gjennomfører det med en forholdsvis liten prosjektorganisasjon som er spredt på mange ulike lokasjoner. Dette er mulig på grunn av den unike kompetansen vi har på feltet», sier sjef Maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, Stein Håvard Bergstad.

Jan Mayen dåp11_1920x1080.jpg