En viktig milepæl er nådd

Torsdag 9. mars holdt Maritime kapasiteter en tilbyderkonferanse med leverandørene som har kvalifisert seg til konkurransen for å oppgradere og vedlikeholde Fridtjof Nansen-klassen de neste årene.

En viktig milepæl er nådd_1920x1080

«Dialogen med leverandørene er svært god», forteller prosjektleder, kommandørkaptein Frank Rasmussen.

I løpet av året skal Forsvarsmateriell inngå en strategisk rammeavtale med en sivil leverandør for å styrke beredskapen og robustheten for vedlikehold og oppgraderinger av Forsvarets fregatter.

Rammeavtalen vil ha en varighet på fire år, med opsjon på forlengelse en eller flere ganger, og verdien på kontrakten er estimert til flere milliarder norske kroner.

Vi er nå i dialogfasen

Sivile leverandører ble i fjor invitert til å delta i konkurransen. Tre av tilbyderne prekvalifiserte seg, og 21. februar i år ble det såkalte konkurransegrunnlaget, som kan beskrives som innholdet i rammeavtalen, sendt ut. I tett dialog med tilbyderne skal konkurransegrunnlaget nå videreutvikles gjennom anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog.

«Arbeidet med konkurransegrunnlaget har pågått lenge og har vært svært omfattende. Vi har nå sendt ut konkurransegrunnlaget som vi skal videreutvikle gjennom dialog med de tre kvalifiserte tilbyderne», forklarer Rasmussen.

Ved utsendelse av konkurransegrunnlaget er første fase nå gjennomført, og ifølge merkantil ansvarlig for prosjektet er anskaffelsen nå i den såkalte “dialogfasen”.

«Leverandørene skal underveis i dialogfasen bygge opp og utvikle sitt tilbud basert på Forsvarsmateriells konkurransegrunnlag, som i parallell blir videreutviklet gjennom dialogfasen. Gjennom løsningsforslag, dialogmøter og prøvetilbud vil man sikre at rammeavtalen og kravspesifikasjonen utvikles på en god og hensiktsmessig måte for begge parter», forklarer Espen Herland.

Vellykket tilbyderkonferanse

Som første del av dialogfasen gjennomførte Maritime kapasiteter en tilbyderkonferanse på Haakonsvern orlogsstasjon med alle leverandørene til stede. Hensikten med tilbyderkonferansen er å gjennomgå de viktigste tekniske og merkantile aspektene i konkurransegrunnlaget. Her kan også leverandørene stille spørsmål til Forsvarsmateriell for på den måten kunne utarbeide et best mulig tilbud.

«Vi er svært fornøyde med dagen. Representanter fra Maritime kapasiteter, Sjøforsvaret og FLO presenterte og utdypet konkurransegrunnlaget til tilbyderne, og det ble åpnet opp for avklaringer og spørsmål. Videre ble det gjennomført en omfattende befaring på KNM Thor Heyerdal som ligger dokksatt på Haakonsvern», sier Rasmussen.

Når dialogfasen avsluttes i juni vil leverandørene bli invitert til å inngi et endelig tilbud basert på resultatet av dialogfasen. Frist for endelig tilbud fra leverandørene er satt til slutten av september.

«Vi sikter oss inn på at kontraktsinngåelse skal skje i slutten av 2023», sier Rasmussen avslutningsvis.