Fornyelse av stasjonære radioer til Forsvaret

I desember ble det inngått kontrakt mellom Forsvarsmateriell og Rohde & Schwarz for en anskaffelse av nytt radiomateriell til rundt 20 lokasjoner i hele Norge. Kontrakten har en verdi på i overkant av 13 millioner euro.

Foran fra venstre: Ove Ladegård (Rohde & Schwarz), Eiliv Ofigsbø (Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter), Kjetil Svartskuren Thomsvik (Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter), Kristian Høegh Mysen (Program Mime). Bak fra venstre: Gunnar Hellerslien (Rohde & Schwarz), Øivind Nordnes (Rohde & Schwarz), Jørgen Inge Olsen (CYFOR, CCR), Eilin Ellingsen (Program Mime), Mats Ove Sannes (Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter)
Foran fra venstre: Ove Ladegård (Rohde & Schwarz), Eiliv Ofigsbø (Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter), Kjetil Svartskuren Thomsvik (Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter), Kristian Høegh Mysen (Program Mime). Bak fra venstre: Gunnar Hellerslien (Rohde & Schwarz), Øivind Nordnes (Rohde & Schwarz), Jørgen Inge Olsen (CYFOR, CCR), Eilin Ellingsen (Program Mime), Mats Ove Sannes (Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter)

Kontrakten er en del av inngått rammeavtale med leverandøren, og Forsvarsmateriell har tidligere anskaffet HF-radiomottakere under denne avtalen. Sjøforsvarets enheter er største bruker av  kommunikasjonstjenesten. Landstrukturen driftes av Cyberforsvaret og er viktig for kommando og kontroll. Anskaffelsen er en del av program Mime - Kampnær IKT til Forsvaret.

Intensjonen bak program Mime er å sikre kontinuerlig tilgang til ny teknologi innen kommunikasjonsløsninger til Forsvaret. Ved bruk av skalert smidig metodikk vil brukeren basert på definerte behov og effekter, selv velge hvilke leveranser som skal prioriteres i kommende tremåneders periode.

«Det pågår mange aktiviteter for å fornye Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur gjennom program Mime. Denne kontrakten gir oss rask tilgang til moderne radioer som skal iverksettes allerede fra 2023», sier Cathrine Devold, direktør for Programorganisasjonen Mime og MAST.

Viktige effekter av de nye radioene er å få enhetlige, moderne radioer som vil sikre kontinuerlig oppetid og være enklere å drifte. Radioene er også klargjort for automatisk link-etablering og IP-trafikk, som vil innføres senere i program Mime.

Fornyelse av stasjonære radioer til Forsvaret2_1080x1920.jpg
Radioene er av type R&S®M3SR Series4100 software defined radios, og er et standard produkt.

«Anskaffelsen vil sørge for en enhetlig og fremtidsrettet radiostruktur, som sikrer moderne tjenester, og robust, langtrekkende dekning til marinefartøy og andre enheter i hele interesseområdet», sier Jørgen Inge Olsen, senioringeniør ved G6-seksjonen, CYFOR CCR.

«Radio-rammeavtalen som ble signert før jul i 2020 har gjort at vi som leverandør kan ha en helt annen og effektiv dialog med Forsvarsmateriell. Avropet på ny HF-struktur er et godt eksempel på dette, og skal sikre et moderne, fremtidsrettet og driftssikkert radiokommunikasjonsnett som skal kunne integreres mot resten av kommunikasjonsinfrastrukturen. Nye og høyeffektive 10 kW-sendere, bidrar også til lavere strømforbruk, og dermed lavere CO2-avtrykk og lavere driftskostnader», sier Ove Ladegård, administrerende direktør i Rohde & Schwarz.