Forsvaret får flere ingeniør- og bergingspanservogner

Forsvarsmateriell har signert kontrakt om kjøp av åtte nye ingeniørpanservogner og tre nye bergingspanservogner til Forsvaret. Vognene er planlagt levert i perioden 2026-2027.

Forsvaret får flere ingeniør- og bergingspanservogner2_1920x1080

Tre av de åtte nye ingeniørpanservognene og en av de tre nye bergingspanservognene er reanskaffelser som følge av donasjoner til Ukraina. 

Fra før har Forsvaret fått seks ingeniørpanservogner og seks bergingspanservogner gjennom de to kontraktene med tyske FFG Flensburger Fahrzeugbau.

Forsvaret får flere ingeniør- og bergingspanservogner3_1920x1080.jpg

Kontrakten på ingeniørpanservognene har en verdi på 80 millioner euro, mens kontrakten på bergingspanservognene har en verdi på 29 millioner euro.  Samlet skal det anskaffes 14 ingeniørpanservogner og ni bergingspanservogner.

«Jeg er glad for at vi nå har fått signert disse kontraktene som vil bidra til å fylle hærens behov for ingeniør- og bergingspanservogner, og som erstatter materiell som er donert til Ukraina», sier Øyvind Kvalvik, investeringsdirektør i Forsvarsmateriell.

Forsvaret får flere ingeniør- og bergingspanservogner4_1920x1080.jpg

«Dette er en viktig styrking av landmakten. Takk til teamet fra Forsvarsmateriell, Forsvaret og leverandøren som har jobbet fram denne kontrakten, nå ser vi fram til leveransene», sier Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Ingeniørpanservognen Wisent 2 AEV (Armoured Engineer Vehicle) skal tilrettelegge for Hærens kampavdelinger. Vognen kan skyve og grave store mengder masse slik at kampavdelingene kan omgå eller passere hindringer. Den kan også gi støtte til rydding av minefelt og legge ut hindringer for å redusere fiendens evne til å ta seg frem.  

Bergingspanservognen Wisent 2 ARV (Armoured Recovery Vehicle) er en slags bergingstjeneste for Hærens pansrede kjøretøyer. Den kan slepe og løfte stridsvogner og har verktøy for å utføre reparasjoner.