Forsvarsmateriell anskaffer flere artillerilokaliseringsradarer

Forsvarsmateriell signerte onsdag en avtale med nederlandske Defensie Materieel Organisatie (DMO) om å anskaffe ytterligere tre nye digitale radarer for artillerilokalisering til Forsvaret.

Artillerilokaliseringsradar

Radarene kan oppdage granater og raketter i luften og beregne hvor de ble skutt fra og hvor de kommer til å lande. Dette gjør at Forsvaret raskt kan kontrabeskyte en fiende. Radarene kan også oppdage fly, helikopter, missiler og droner og brukes i operasjoner med Hærens nye artilleriskytset K9. 

«Disse radarene er viktige for å kunne beskytte egne styrker. De har bedre rekkevidde, mobilitet, beskyttelse og nøyaktighet enn radarene Forsvaret bruker i dag», sier Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell. 

Forsvarsmateriell anskaffer flere artillerilokaliseringsradarer_1920x1080.jpg
Prosjektdirektør Harold Boekholt i Defensie Materieel Organisatie (DMO) i Nederland og Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Spekket med ny teknologi

De digitale radarene produseres av forsvar- og elektronikkselskapet Thales Nederland og den nye kontrakten har en kostnadsramme på 460 millioner kroner uten moms. Fra før har Forsvarsmateriell inngått kontrakt om å anskaffe fem radarer av samme type til Forsvaret. De åtte radarene vil bli levert til Forsvaret innen utgangen av 2025 og har en samlet kostnadsramme på drøyt 2 milliarder kroner.  

«Den digitale radaren GM 200 MM/C vil være et viktig bidrag til beskyttelsen av norske styrker. Radaren bygger på den nyeste, digitale teknologien og benytter nyskapende teknologier og en programvareløsning som gjør det mulig å oppgradere funksjoner. Å velge GM 200 MM/C gir det norske Forsvaret en løsning som er framtidsrettet – både i dag og i fremtiden», sier Gerben Edelijn, administrerende direktør i Thales Nederland.

Flere NATO-land interessert

«Jeg vil takke alle involverte for det gode samarbeidet i dette radarprosjektet. Det er et godt eksempel på det utmerkede samarbeidet mellom Norge og Nederland, og et godt eksempel på kombinert materiellanskaffelse mellom NATO-land», sier prosjektdirektør Harold Boekholt i Defensie Materieel Organisatie (DMO) i Nederland.

Radaravtalen nederlandske DMO har inngått med Thales Nederland har en opsjon for ytterligere radaranskaffelser til andre NATO-land. Det er denne opsjonen Norge nå utløser med det nye radarkjøpet – og flere NATO-land er interessert.