Forsvarsmateriell kjøper mer artilleriammunisjon til Forsvaret

Forsvarsmateriell har signert kontrakt med det norske forsvarsindustriselskapet Nammo om en serieleveranse av 155 millimeter sprenggranater til Hæren de neste årene. 

Tomas Beck, sjef Forsvarsmateriell Landkapasiteter (t.v.) og Vegard Sande, administrerende direktør i Nammo.
Tomas Beck, sjef Forsvarsmateriell Landkapasiteter (t.v.) og Vegard Sande, administrerende direktør i Nammo.

Artilleriammunisjonen NM269 har en rekkevidde på over 40 kilometer og kan utnytte kapasiteten på Hærens nye K9 artilleriskyts bedre enn før. På grunn av krigen i Ukraina har Forsvarsmateriell forsert deler av den nye ammunisjonsanskaffelsen, og leveransene starter allerede i 2023.  

«Denne typen artilleriammunisjon har større rekkevidde og høyere presisjon enn eldre ammunisjon, noe som gir Hæren økt ildkraft», sier Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Sprenggranatene er utviklet av Nammo i samarbeid med Forsvarsmateriell de siste årene. Granatene veier over 40 kg og er sikrere å håndtere og transportere for soldatene enn dagens ammunisjon. 

Før sommeren i år fikk Forsvarsmateriell i oppdrag å inngå kontrakt med Nammo for snarlige leveranser av sprenggranatene og snarlig anskaffelse av råvarer til produksjon av granatene i et marked med stadig økende leveringstider. 

Forsvarsmateriell kjøper mer artilleriammunisjon til Forsvaret_1920x1080.jpg