Forsvarsmateriell oppgraderer NASAMS-radarer

Forsvarsmateriell har inngått kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace om oppgradering av radarene på luftvernsystemet NASAMS.

Forsvarsmateriell oppgraderer NASAMS-radarer2_1920x1080

Norge har i mange år benyttet seg av det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System), som blant annet består av utskytingsenheter med missiler, kommando- og kontrollstasjoner, radarer og elektrooptiske sensorer. Nå skal radarene, med betegnelsen AN/MPQ-64 oppgraderes ved at en bytter ut enkelte deler .

«Hensikten med oppgraderingen er å sørge for at luftvernsystemet NASAMS opprettholder sin evne til å detektere, identifisere og bekjempe lufttrusler. Oppgraderingen vil gi NASAMS- radarene samme konfigurasjon og status som våre samarbeidspartnere har og med samme funksjonalitet som nye radarer leveres med. Denne oppgraderingen bidrar til en ytterligere modernisering av Norges luftvern», konstaterer sjef for Luftkapasiteter og brigader, Jarle Nergård i Forsvarsmateriell.

Forsvarsmateriell oppgraderer NASAMS-radarer_1920x1080.jpg
Luftvernartilleribataljonen (LvBn) fra Ørlandet skyter med NASAMS luftvern på Andøya. Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret

NASAMS er et mobilt system med høy operasjonell fleksibilitet for beskyttelse av for eksempel flybaser, havner, hærstyrker eller befolkede områder. Det er i bruk i 13 land, inkludert Norge, USA og Ukraina.

«De planlagte oppgraderingene viderefører utviklingen av NASAMS, og drar nytte av fremskritt gjort i samarbeid med andre NASAMS-brukernasjoner. Det store, og økende, antallet NASAMS-brukernasjoner bidrar til den kontinuerlige videreutviklingen av systemet», sier Kjetil Myhra, direktør for Integrated Defence Systems i Kongsberg Defence & Aerospace.

Kontrakten om oppgradering av nye NASAMS-radarer inngås med Kongsberg Defence & Aerospace og har en verdi på 365 millioner norske kroner. Første radar oppgraderes av produsenten Raytheon Missile and Defence som også vil levere oppgraderingsmodulene. Resterende oppgraderinger av radarene vil Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) stå for. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2025. 

Flere viktige luftvernanskaffelser på kort tid

Dette er den tredje avtalen Forsvarsmateriell (FMA) har inngått det siste året for å oppgradere Norges luftvern. I slutten av 2022 signerte FMA en kontrakt om oppgradering av elektrooptiske sensorer i NASAMS-luftvernsystemet. I tillegg har anskaffelsesorganisasjonen kjøpt bærbart luftvern til Hæren.

Forsvarsmateriell oppgraderer NASAMS-radarer_1080x1920.jpg
NASAMS-radarene skal nå oppgraderes: Foto: Raytheon