Forsvarsministeren besøkte Forsvarsmateriell

Da statsråd Bjørn Aril Gram besøkte Forsvarsmateriell fikk han en bred innføring i arbeidet som etaten gjør for å anskaffe, forvalte og avhende materiell som brukes i Forsvaret.

Forsvarsministeren besøkte Forsvarsmateriell3_1920x1080

Forsvarsministeren besøkte Forsvarsmateriell onsdag den 14.09.22 og hadde etter eget ønske satt av tre timer i en travel hverdag for å bli bedre kjent med Forsvarsmateriell. 

«Vi har hatt gode og nyttige samtaler og jeg er svært glad for at statsråden tok seg tid til å besøke oss», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Forsvarsministeren besøkte Forsvarsmateriell1_1920x1080.jpg

«Jeg har fått en god og nyttig innføring i Forsvarsmateriells virksomhet og viktige leveranser. Besøket har gitt meg et godt grunnlag for å forstå hvordan Forsvarsmateriell bidrar til Forsvarets operative evne, og ikke minst det solide arbeidet som gjøres i etaten», sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Statsråden fikk blant annet høre om ​hvordan vi jobber med bærekraft i leveransene våre og viktige trender som vi mener vil påvirke norske anskaffelser de neste 10-15 årene.