Forsvarssektoren får sine første elektriske anleggsmaskiner

Forsvarsmateriell og Forsvarets Logistikkorganisasjon har inngått rammeavtale med Volvo Maskin AS om å kjøpe elektriske hjullastere til hele forsvarssektoren.

Salgssjef Jarle Bjørløw fra Volvo Maskin AS til venstre og faggruppeleder Frank Schjølberg i Forsvarsmateriell til høyre.
Salgssjef Jarle Bjørløw fra Volvo Maskin AS til venstre og faggruppeleder Frank Schjølberg i Forsvarsmateriell til høyre.

Norge er et av de første Nato-landene som skaffer elektriske hjullastere til forsvarssektoren. De første el-lasterne kan trolig rulle inn i Norge allerede første kvartal 2024. 

Hele sektoren får nå mulighet til å kjøpe hjullastere som er mer bærekraftige, mer stillegående og mye billigere i drift enn de dieseldrevne som brukes i dag, sier faggruppeleder Frank Schjølberg i Forsvarsmateriell.  Det er rundt 170 hjullastere i forsvarssektoren og rundt 60 av dem har passert levetiden og bør byttes ut.  

«Vi håper denne avtalen gjør at vi får erstattet flere av de 60 hjullasterne vi har i dag. De vil bli erstattet med elektriske der det er mulig», sier Schjølberg.

De elektriske hjullasterne vil brukes mest i militære baser og fjellanlegg, men kan operere overalt, bare de har tilgang til en ladestasjon. El-lasterne veier opptil 5 tonn og har en løftekapasitet på opptil 3,5 tonn. De har nullutslipp og en batterikapasitet på åtte timer, altså en hel arbeidsdag. Men jobbes det hardt med dem, kan det være lurt å lade dem i lunsjen.  

Rammeavtalen med Volvo dekker et omfattende spekter av hjullastere opp til 30 tonn, samt tilleggsutstyr. Avtalen vil også sikre vedlikehold av hjullasterne i hele deres levetid.