Fregatten «Helge Ingstads» siste reise

Mandag 8. februar hadde «Helge Ingstad» sin aller siste reise. Nå skal fartøyet destrueres.

Helge Ingstad siste reise2_4000x2250

Selve forflytningen av fregatten startet mandag morgen fra CCB-basen på Ågotnes til Norscrap West AS sine lokaler på Hanøytangen. Forflytningsoperasjonen forutsatte flatt hav og svak vind. Operasjonen tok i overkant av én time, og det var to slepebåter, en sikringsbåt og flere rib-båter som fulgte fregatten. Nå skal fartøyet demilitariseres og hugges opp. 

Helge Ingstad siste reise1_4000x2250

Ferdig innen utgangen av 2021

Det var Norscrap West AS som fikk kontrakten for å destruere fartøyet og arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2021.

-    Destruksjonen av fartøyet vil starte så raskt som mulig ved at det som er igjen av utstyr om bord som er betegnet skjermingsverdig vil bli fjernet, dokumentert og destruert. All isolasjon, kabler og annet materiell vil bli tatt ut og destruert/gjenvunnet, sier sjef for avhendingsseksjonen Magnus Hansvold
Deretter vil fartøyet etter hvert bli forflyttet inn i dokk der selve skroget vil bli destruert.

Helge Ingstad siste reise3_4000x2250

Et betydelig arbeid

Avhending av et militært krigsfartøy er – og har vært et komplekst og omfattende arbeid. Det har pågått et betydelig arbeid siden fregatten ble lagt i opplag i 2019. Dette har vært alt fra vurderinger om hvordan fartøyet best kan avhendes, til utmontering av gradert materiell, samt uttak av reservedeler.

-    For oss har det hele veien vært viktig at dette arbeidet har blitt utført på en grundig og forsvarlig måte. Vi ser nå frem til å få avsluttet dette tragiske kapittelet i «Helge Ingstads» skjebne og vårt fokus fremover er nå å få en sikker og trygg destruksjon av fartøyet, forteller Hansvold. 

Kontrakten for gjennomføringen av selve destruksjonen er på cirka 60 millioner kroner. Det forventes å tilkomme salgsinntekter av metallet på flere millioner kroner som vil bidra til å redusere samlet kostnad for forsvarssektoren.
 

FAKTA

  • Anskaffelsen av destruksjon av fregatten Helge Ingstad er nå gjennomført. Kontrakten er tildelt Norscrap West AS.
  • Det er Norscrap West As som hadde ansvaret for forflytningen. Buksér og Berging fikk som underleverandør oppdraget med å forhale selve fartøyet til Hanøytangen.
  • Operasjonen startet etter planen mandag 8. februar klokken 07. 00, med frakopling av hjelpesystemer (gangvei, strøm, fortøyning). Deretter ble slepebåter oppkoblet før forflytningen startet. 
  • Fartøyet ble forhalt ved hjelp av to slepebåter, samt en sikringsbåt.  I tillegg var det være flere sjøbjørner fra Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen som fulgte fregatten. Det var også en los og personell om bord for fortøyning og overvåking av slepet.
  • Selve forflytningsoperasjonen ble gjennomgått og godkjent av alle involverte parter, herunder Forsvarsmateriell, Norscrap West AS, Buksér og Berging, DNV GL og Kystverket. 
  • For å ivareta sikkerhetsmessige krav i henhold til sikkerhetsloven og tredjepartsgodkjenninger vil Forsvarsmateriell ha personell med fagteknisk kompetanse til stede under destruksjonen av materiellet. 
  • Det er stilt strenge krav til gjennomføringen av destruksjonen for å ivareta blant annet miljøkrav og sikkerhetshensyn.