Gro Jære besøkte RITEK

Vår direktør tok turen til RITEK i Trøndelag for å markere at leveransene er i gang for den siste produksjonsserien av CV90-baserte kampstøttevogner til Forsvaret.

Markerer CV90s fortid og fremtid7_1920x1080

De fire første CV90 Kampstøttevognene ble levert til Forsvarsmateriell under en seremoni hos Ritek AS i Levanger fredag 13.05.22. Prosjektet skal totalt levere 20 ombygde og moderniserte CV90 stormingeniør- og multirollevogner. Leveransen gjennomføres i tett samarbeid mellom Ritek AS, BAE Systems Hägglunds AB og Forsvarsmateriell. 

De 20 kampstøttevognene er en del av investeringsprosjektet 1092 som ble forsert og prioritert gjennomført fra Forsvarsdepartementet med bakgrunn i Stortingsproposisjon 127 S (2019-2020), Økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet. 

BAE Systems Hägglunds er hovedleverandør, med Ritek i en sentral rolle som ansvarlig for blant annet innkjøp, logistikk, montasje og integrasjon. I tillegg har Ritek hatt en aktiv en rolle som nasjonal koordinator for økt norsk industri innhold og verdiskaping i tråd med føringer fra Stortingsproposisjonen. 

«Dette er et eksempel på hvordan vi kan få til hurtige leveranser gjennom godt samarbeid. Et drøyt år etter kontraktsinngåelse, kan vi nå markere at vi er i gang med leveransene av siste produksjonsserien av CV90-baserte kampstøttevogner til Forsvaret. Jeg ønsker å rette en stor takk til BAE Systems, RITEK og mine prosjektmedarbeidere for fleksibilitet, leveransefokus og innsats så langt», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Gro Jære besøkte RITEK1_1920x1080.jpg
Fra ventstre: sjef BAE Systems Hägglunds Tommy Gustavsson-Rask, direktør i Forsvarsmateriell Gro Jære, styreformann Ritek Edgar Fossheim og Per Jarle Eriksen fra Nordenfjelske Dragonregiment.

Ervervet kompetanse, kombinert med økt norsk innhold, er viktige elementer som gir økt bredde og dybde i den samlede nasjonale kapasiteten og beredskapen for å understøtte vognene. Den norske CV90 flåten er fulldigitalisert, og blant de mest avanserte stormpanservognene i verden. Av den grunn er kompetansen å anse som ferskvare, og må holdes ved like for å virke både i fred, krise og krig.

Besøket hos Ritek sammenfalt med ferdigstillelse av Riteks nye montasjehall på 25 x 90 meter, som øker den samlede verkstedflaten til 5500 m2.  Montasjehallen er dimensjonert for å møte alle krav til løftekapasitet og fleksibilitet i Riteks eksisterende forsvarsrelaterte prosjektportefølje, og også for fremtidige prosjekter Ritek har en ambisjon å ta en rolle i.