Gro Jære tiltrer som direktør Forsvarsmateriell

Gro Jære ble i statsråd utnevnt til ny direktør for Forsvarsmateriell og tiltrer 1. mars 2022. Nåværende direktør Mette Sørfonden sitt åremål går ut 2021.

Gro-Jære_16x9

Jære har vært administrerende direktør i Sykehuspartner helseforetak siden 2017. Sykehuspartner er underlagt Helse Sør-Øst RHF og leverer tjenester innen IKT, prosjekt og HR til alle sykehusene i regionen. Gro Jære er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen teknisk kybernetikk og lederutdanning fra Handelshøyskolen BI og NTNU. Hun har bred erfaring fra å lede teknologivirksomheter blant annet som IT- leveransesjef i Flytoget, avdelingssjef for strategi og analyse ved Oslo Lufthavn og direktør virksomhetsoppfølging i Sykehuspartner.
 
Jære er svært godt kvalifisert for de oppgaver og utfordringer som ligger til stillingen. Hun har gjennom karrieren ledet mange store prosjekter i skjæringspunktet IT, strategi og virksomhetsstyring og bringer med seg verdifull kompetanse inn i den teknologiske utviklingen Forsvaret står overfor, uttalte forsvarsminister Odd Roger Enoksen ved utnevnelsen.
 
Fra 1. januar og frem til Gro Jære tiltrer 1. mars 2022 vil Jonny Otterlei konstitueres som direktør Forsvarsmateriell. Jonny Otterlei er i dag teknisk direktør i Forsvarsmateriell og har hatt denne posisjonen siden opprettelsen av etaten 1. januar 2016.