Hege-Anita Wessel kåret til en av Norges fremste tech-kvinner

Kommandørkaptein Hege-Anita Wessel fra Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter er i dag, på den internasjonale kvinnedagen, kåret av ODA-nettverket og Abelia til en av Norges 50 fremste tech- kvinner.

Hege-Anita Wessel - Forsvarsmateriell - Artikkel - 50techkvinner 2023

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i tech. Med over 10 000 medlemmer i over 500 selskaper i ulike næringer, og med medlemmer og aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet og Trondheim har ODA siden 2005 jobbet for å bedre mangfoldet i tech. ODA er non-profit, og drives av frivillig innsats fra kvinner i tech – for kvinner i tech, og med støtte fra over 80 partnere. Kvinneandel og mangfold er et globalt anliggende, som også er anerkjent i FNs tusenårsmål.

Bare 29 % av de ansatte og 33% av ledere i IT-bedrifter i Norge er kvinner. ODA har siden 2016 hatt en årlig kåring av Norges 50 fremste tech-kvinner i samarbeid med Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter. Formålet er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet både i privat og offentlig sektor.

Hege-Anita Wessel kåret til en av Norges fremste tech-kvinner3_1920x1080.jpg
Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, presenterte noen av de 50 kvinnene på listen, herunder Hege-Anita Wessel.

 

«I dag er jeg stolt over å kunne gratulere Hege-Anita med en velfortjent plass på topp 50-listen til ODA Nettverk og Abelia», sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

«Vi hadde flere gode kandidater og det svært gledelig at en av disse nå er tatt inn på denne viktige listen. Hege-Anita er en flott rollemodell og en dyktig leder med betydelig teknologisk innsikt og forståelse. Jeg vet selv hvor viktig det er med synlighet og rollemodeller for å skape ytterligere attraktivitet som arbeidsgiver for fremtidige tech-ansatte av begge kjønn», sier Jære.

Gro Jære_1920x1080.jpg
Direktør Gro Jære

Hege-Anita Wessel er utdannet i Forsvaret ved Luftforsvarets tekniske befalsskole, Sjøkrigsskolen og Stabsskolen. I Luftforsvaret jobbet hun med bakkeradioutstyr og i Sjøforsvaret var hun på fregatt og jobbet med overflåtevåpen og kommando kontrollsystemer. Etter det jobbet hun i Cyberforsvaret bla som sjef for Plattform- og nettverksavdelingen. Nå jobber hun i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter som oppdragskoordinator.

«Det er veldig stas», sier Hege-Anita Wessel. Jeg har ikke sett for meg at jeg kunne falle inn under den kategorien, kanskje fordi jeg tenker på meg selv først og fremst som offiser.»

«Samtidig har jeg ikke fulgt normalt karriereløp for offiserer fordi jeg har blitt veldig fascinert av fagområdet, og synes det er for spennende til å forlate. Denne kåringen føler jeg er en anerkjennelse for den jobben som jeg gjør og det området jeg brenner for», sier Hege-Anita. 

 
Hege-Anita Wessel kåret til en av Norges fremste tech-kvinner1_1920x1080.jpg
Kommandørkaptein Wessel takket for prisen fra scenen på utdelingen av prisen.

Hege-Anita fremhever at Forsvarsmateriell har veldig gode fagmiljøer og dyktige medarbeidere som det er gøy å jobbe sammen med. Det er mange store og spennende oppdrag som skal løses. Hun lar seg inspirere av gode ledere, og det er gjerne de som har klart å formulere inspirerende mål og visjoner for avdelingen, og har en plan for hvilken retning vi skal bevege oss.

 

«Jeg har også kollegaer som jeg blir inspirert av og det er gjerne de som kan forklare kompliserte ting enkelt og synliggjøre hvilket handlingsrom vi har», forteller Hege-Anita.

«Det fremstilles av og til som om vi henger litt etter og ikke er moderne, men det er ikke et riktig bilde sett fra mitt ståsted. Enkelte områder har selvfølgelig et forbedringspotensial, mens på andre områder er vi absolutt i lead.

Listen over Norges topp 50 ledende tech-kvinner, presenteres på selveste Kvinnedagen 8. mars. Kvinner er fortsatt i mindretall i Forsvarsmateriell, og Hege-Anita tror vi kan utvikle dette til en mer balansert fordeling.

Hege-Anita Wessel kåret til en av Norges fremste tech-kvinner2_1920x1080.jpg
Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, delte ut prisen til Hege-Anita Wessel.

«Jeg tror at dersom man ønsker en mer balansert fordeling, må man bruke litt tid for å finne ut hva som skjer fra en lederstilling blir ledig, og hele veien til stillingen er besatt. Dette for å kunne rette eventuelle tiltak inn riktig. Et eksempel kan være når en lederstilling blir ledig; hvem velges ut til å bekle stillingen midlertidig? Allerede der kan det legges føringer for hvem som til slutt får stillingen når den lyses ut», mener Hege-Anita.

«Når stillinger lyses ut, er det noen kvinnelige søkere? Dersom det kun er menn blant interne søkere, hvorfor er det ingen kvinner?»

«Er Forsvarsmateriell gode til å rekruttere kvinnelige søkere til lavere nivåer? Jeg tror det beste er å finne ut hvor vi er svake, og komme med målrettede tiltak framfor generelle føringer», avslutter Hege-Anita.

Helt til slutt, har Forsvarsmateriells nye «topp 50 tech-kvinne» et råd til kolleger som ønsker seg en lederkarriere; enten som faglig leder eller personalleder.

«Jeg har erfart at dersom det er noe jeg ønsker å gjøre eller lede, må jeg foreslå meg selv til oppgaven framfor å håpe på at noen andre gjør det. Det kan virke litt freidig, men da er man i det minste med i vurderingen. Det kan gå bra, hvis ikke er det bare å gå videre og tenke kanskje neste gang», konkluderer Hege-Anita Wessel.

Fakta om kåringen

Det er Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som brenner for og jobber med teknologi. 

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. Juryen legger vekt på: 

  • hvordan hun utmerker seg på teknologiforståelse 
  • konkrete bidrag og prestasjoner 
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi