Hindrer hjerteorm og afrikansk svinepest

Veterinær er kanskje ikke det første man tenker på når man ser for seg ansatte i Forsvarsmateriell. Men veterinær og major Anne Margit Mælandsmo har flere viktige oppgaver i etaten.

Foruten å bekjempe virus fra ulike deler av verden, sørger hun for at hundetjenesten har det de trenger, at vi ikke får inn farlig smitte fra utlandet, og at regler for mat, hygiene og smittevern til enhver tid er hensiktsmessige. 

-Jeg gjør mange spennende oppgaver som veterinær her i Forsvarsmateriell. Mange forbinder veterinærer med dyrleger som jobber på smådyrklinikken med hunder og katter eller med bønder og storfe. Men en veterinær er også nødvendig for å styrke Forsvarets operative evne på flere ulike måter.  

Anne Margit Mælandsmo_16x9.jpg

Mattrygghet, miljø, smitteforebygging og hygiene er noen av de viktigste oppgavene Anne Margit jobber med.

"Jeg jobber blant annet med mathygiene, «fra jord til bord», som vi sier. I tillegg passer jeg på at materiell for bruk i utlandet ikke har med seg smitte. Mye av jobben er å sørge for et godt regelverk for dette. Totalt er vi rundt 20 veterinærer i forsvarssektoren", sier Anne Margit.

Hun rådgir mye i spørsmål og regelverk knyttet til næringsmiddelhygiene og dyrevernlovgiving, og nevner spesielt smitteforebygging som en viktig del av jobben. Koronarutiner er dermed ikke ukjent for veterinæren

"Både hygiene og smitteforebygging er sentrale deler av jobben min. Det har det vært før korona og er det fortsatt. En viktig del er desinfisering av materiell, noe som er særlig viktig på internasjonale operasjoner på øvelser", sier veterinæren.

Hindrer hjerteorm og afrikansk svinepest2_4000x2250

"Sammen med flere andre veterinærer sørger jeg også for at hundene i Forsvarets hundetjeneste har det materiellet de skal ha for å trives og gjøre en god jobb."

Begynte med Afghanistan

Det var Afghanistan som skulle få Anne Margit inn i Forsvaret. Etter å ha jobbet noen år som veterinær på en smådyrklinikk på Lillehammer, bestemte hun seg for å ta en pause i klinikkjobbingen. Hva var da mer naturlig for en ung dyrlege enn å søke seg til et halvt år i Afghanistan?

"Jeg ville gjøre noe annet og fikk tilbud om å jobbe der. Det var fint", sier Anne Margit.

Anne Margit Mælandsmo Afghanistan_16x9.jpg

I Afghanistan sørget hun for at hundene hadde det godt, og hadde også medansvar for mat og smittevern for de tobente.

"Det er mye å tenke på i internasjonale operasjoner som Afghanistan. Smitteforebygging og hygiene er veldig viktig. I tillegg et det også skadedyr som slanger og andre krypdyr som må bekjempes", forteller Anne Margit.

Etter et halvt år og med en smak på Forsvaret, fikk hun tilbud om videre engasjement i sektoren. Hun jobbet i Forsvarets Sanitet (FSAN) og i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), og jobber nå i Forsvarsmateriell. For det meste jobber hun som saksbehandler og bidrar til utvikling og forvaltning og etterlevelse av gjeldende regelverk for vann og mat og smitteforebygging.

Hindrer hjerteorm og afrikansk svinepest8_4000x2250

"Vi sprayer og renser alt som kommer fra utlandet, inkludert store militære kjøretøy som har vært ute i felt, og potensielt kan ta med seg smittestoffer og uønsket biologisk materiale."  

Biologisk grensekontroll

I felt er biologisk kontroll noe av det viktigste veterinærene gjør. 
"Den største utfordringen er materiell som kommer fra hele verden. Hundene skal være klarert etter Mattilsynets regelverk med pass og vaksiner og parasittbehandling, men vi må også passe på utstyr og det utenlandske militære avdelinger kan ta med seg", sier Anne Margit.  

Hindrer hjerteorm og afrikansk svinepest6_4000x2250.jpg

Hun forteller at de konfiskerer alt fra mat til eiendeler som kan bære med seg smitte. Afrikansk svinepest og hjerteorm er blant smitte vi ikke ønsker. Svinepest finnes blant annet hos villsvin flere steder i Europa og kan utgjøre en trussel for dyrehelse og miljø. 

"Vi har hatt kjøttvarer som er forsøkt smuglet inn ved øvelse. Noen utenlandske soldater ønsker å spise den maten de er vant med fra hjemlandet, og tenker ikke nødvendigvis på at for eksempel kjøttet potensielt kan bringe med seg biologisk smittestoff vi ikke har i Norge."

I tillegg er det viktig å desinfisere alt materiell som har vært i soner med annen biologisk smittestatus enn Norge.  

Bredt og hyggelig fagmiljø

Veterinæren har nå vært i forsvarssektoren i over ti år. Hva er det som gjør at hun blir? 
"Jeg blir fordi jeg trives godt. Det er givende at mitt fag favner så bredt og kan brukes til så mye. Mange veterinærer jobber i offentlig sektor med alt fra mattrygghet og miljøvern til smitteforebygging og klassisk dyrehelse. Det er spennende". 

Anne Margit Mælandsmo Hund_9x16.jpg

Anne Margit trekker frem at det er hyggelige kolleger som utfyller hverandre godt faglig. 
- Forsvarsmateriell er en bred faglig organisasjon der vi er flere som får til mye sammen. Jeg har dyktige kolleger og vi jobber sammen mot et felles mål. Det er viktig og gjør oss til et godt team, sier hun. 

Har veterinæren dyr selv? Selvfølgelig har hun det. 
"Jeg har en fin blandingshund som familien koser seg med."
Anne Margit er vokst opp på gård i Telemark. Hun har alltid vært glad i dyr og mener det er positivt for alle å ha dyr rundt seg. 
"Dyr gir mye sosialt. De krever lite og gir mye tilbake. De blir alltid glade for å se oss. De kan også være med på å utvikle empati og omsorg hos mennesker, tror Anne Margit. 

Og hvilket dyr tror du forsvarsveterinæren helst vil stå fast i heisen med? 
Helt riktig. En hund, selvsagt. 

Les mer