Historisk missilkontrakt inngått med Kongsberg

Direktør for Forsvarsmateriell signerte i dag produksjonskontrakten for Joint Strike Missile med Kongsberg Defence & Aerospace. Kontrakten har et omfang på cirka fire milliarder kroner uten mva, og er med det en av de største våpenanskaffelsene til Forsvaret noen gang.

Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, og President i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, signerer produksjonskontrakten for Joint Strike Missile (JSM).
Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, og President i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, signerer produksjonskontrakten for Joint Strike Missile (JSM).
jsm missil-dropp8_2250x4000.jpg

**English version below**

«For at F-35 skal levere på det ambisjonsnivået som er satt av Stortinget er det en forutsetning at kampflyene utrustes med effektive våpen. Ett av de viktigste av disse våpnene er Joint Strike Missile, JSM, og denne kontrakten er avgjørende for at Forsvaret skal kunne nå full operativ evne med F-35 i 2025» sier Direktør for Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden.

Utviklingen av JSM startet i 2009, året etter at F-35 ble valgt som Norges neste kampfly. Bakgrunnen var at Norge har et behov for å kunne bekjempe godt forsvarte mål på havet og på land over store avstander og uten støtte fra andre. Gjennom kombinasjonen av F-35 og JSM blir denne evnen for første gang tilgjengelig for et mindre land som Norge. 

«I Norge har vi lenge hatt en tradisjon for å hente frem ny teknologi gjennom et tett samarbeid mellom forsvarssektoren, Forsvarets forsvarsinstitutt og nasjonal industri, det såkalte trekantsamarbeidet. Denne kontrakten er et godt eksempel på dette samarbeidet og hvordan det bidrar til norsk forsvarsevne» sier Sørfonden videre.  

Gjennom de tre tidligere fasene av JSM-utviklingen har forsvarssektorens ansatte samarbeidet tett med forskerne hos Forsvarets forskningsinstitutt og ingeniørene hos Kongsberg Defence & Aerospace, KDA, for å designe og utvikle selve missilet. Dette inkluderer også integrasjon og testing av missilet på F-35. Den pågående videreutviklingen av F-35 gjør at testarbeidet vil fortsette i noen år til, men selve missilet er nå kommet så langt at det er klart for trinn fire og serieproduksjon. Dette sikrer at missilene vil kunne leveres fra 2023 og utover.

«Vi ser allerede at andre land også planlegger å anskaffe JSM. Når serieproduksjonen nå kommer i gang, vil det bidra til å sikre arbeidsplasser og verdiskapning hos både Kongsberg og deres underleverandører i lang tid fremover. Det gjør dette til en viktig avtale både for forsvarssektoren og norsk industri, og med det et bidrag til realiseringen av den vedtatte nasjonale forvarsindustrielle strategien.» avslutter Sørfonden.

President i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, og Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden.
President i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, og Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden.
President i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, og ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, Anders Melheim.
President i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, og ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, Anders Melheim.
JSM historisk signering2_4000x2250
President i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, og Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden.
President i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie, Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, og ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, Anders Melheim.
JSM historisk signering2_4000x2250

FAKTA

JSM, Joint Strike Missile, er et langtrekkende og presisjonsstyrt anti-overflatemissil som utvikles gjennom et partnerskap mellom Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) og Forsvaret. På mange måter fungerer missilet som et lite selvstyrt fly som skal løse ett spesifikt oppdrag – å gi Forsvaret en evne til å ta ut godt forsvarte mål på lang avstand. De viktigste målene vil være moderne marinefartøyer med avanserte selvforsvarssystemer, men JSM kan også brukes mot landmål. For å gjennomføre disse oppdragene må JSM kunne ta seg frem til det riktige målet, unngå målets forsvarssystemer, og treffe akkurat der det skal. Dette oppnår JSM gjennom en unik kombinasjon av tekniske løsninger, og flere av disse er utviklet fra grunnen av i Norge. JSM bygger på forgjengeren NSM, men tilfører også flere nye kapasiteter.

Akkurat som forgjengeren NSM, som nå er i bruk i Sjøforsvaret, er JSM utstyrt med en liten jetmotor, vinger og halefinner, og svinger og styrer som et fly.

JSM er bygget i kompositt, og er utformet for å ha minst mulig radarsignatur. Sammen med evnen til å manøvrere som et lite fly, noe som gjør at det kan fly langs bakken og skjule seg i terrenget, gjør dette at missilet ofte ikke vil kunne oppdages av en motstander før det er svært nær.

Historic Missile Contract Signed with Kongsberg Defence & Aerospace

Director of the Norwegian Defence Materiel Agency, Mette Sørfonden, today signed the production contract for the Joint Strike Missile (JSM) with Kongsberg Defence & Aerospace. Worth nearly NOK 4 billion, the contract represents one of the largest ever acquisitions of armaments for the Norwegian Armed Forces. 

“To ensure that the F-35 is able to deliver on the requirements set by the Norwegian Parliament, they must be equipped with modern and effective weapons. One of the most important of these is the JSM, and this contract is therefore essential in ensuring that the Norwegian Armed Forces will be able to declare full operational capability with the F-35 in 2025,” said Ms. Sørfonden.

Development of the JSM began in 2009, the year following the selection of the F-35 as Norway’s next combat aircraft, and has been driven by Norway’s need to independently defeat well-defended targets at both land and sea at extended ranges. The combination of the F-35 and the JSM represents the first time that this capability becomes available to smaller countries such as Norway.

“Norway has a long-standing tradition of developing new capabilities through close cooperation between the Armed Forces, the Norwegian Defence Research Establishment and Norwegian defense industry, sometimes referred to as the Norwegian Defence Innovation Model.  This contract offers a clear example of what this model can deliver, and its contribution to Norwegian security,” said Ms. Sørfonden. 

During the initial three phases of JSM development, personnel from the Armed Forces have cooperated closely with engineers at Kongsberg Defence & Aerospace and researchers at the Norwegian Defence Research Establishment to design and develop the missile. This has included integration and testing on the F-35. Though follow-on development efforts on the F-35 will include further test firings of the JSM, the missile itself is now at a stage where it is ready for phase four and series production, with first deliveries expected in 2023.

“We already know that other countries are planning to acquire the JSM, and the missile moving into series production will therefore help support both jobs and long term economic opportunities to both Kongsberg Defence & Aerospace and their suppliers. That in turn makes this an important contract to the Armed Forces as well as Norwegian industry, and a contribution to the fulfilment of Norway’s defence industrial strategy,” said Sørfonden.