Høyteknologisk leveranse fra Forsvarsmateriell på Landsskytterstevnet og Militært NM i skyting 2023

Når arrangementene avsluttes på Voss denne uken, vil hvert eneste skudd ha vært formidlet «live» til over 190 land. Denne løsningen står Landkapasiteter i Forsvarsmateriell bak, og visste du forresten at gjennomføringen av Landsskytterstevnet er helt avhengig av forsvarssektorens innsats?

Landsskytterstevnet2_1920x1080

Elektronikk fra Forsvarsmateriell gir skytterne korrekt resultat

Landkapasiteter leverer elektronisk målmateriell til Militært NM i skyting og Landsskytterstevnet. Cyberforsvaret deltar i tillegg for å knytte standplasser sammen med nettverk og drift av dataservere.

Fem skiver for feltskyting med nummer 8 over
Skiver for feltskyting klar til bruk

«I overkant av en halv million skudd blir avfyrt av de cirka 4000 skytterne som årlig deltar på de to stevnene», forteller Knut Porsum, seksjonssjef for elektrooptikk, sensor og simulator i Landkapasiteter. «Skytingen er delt i baneskyting med ordinære konkurransemål og feltskyting der målene forestiller åpninger i fortifikasjoner. På baneskytingen ble pappskiver fullt ut erstattet med elektronikk allerede i 2001», sier Porsum. 

Skivene det skytes på med plater av panserstål
Skivene det skytes på der elektronikken i underkant av skiven beskyttes med plater av panserstål

I 2015 sørget Landkapasiteter for at også feltskytingen ble fullelektronisk. Ingen skudd fyres lenger av mot pappskiver og alle vinnere kåres etter å ha skutt mot elektroniske skiver. Hovedprinsippet bak slikt materiell er ulike former for mikrofoner som registrerer treffpunktet til kula. Mikrofonene kan enten plasseres skjult i underkant av skiva eller som hjørnemikrofoner. Materiellet er containerbasert, og sju semitrailere må til for å frakte de 14 containerne. 

Monitor som viser resultater av skyting på blink
Nytt materiell til baneskyting i 2023. Systemet er trådløst og skjermene har batteridrift. Dette forenkler infrastrukturen som må klargjøres

Norge har i dag to store leverandører av elektronisk skytebanemateriell, Kongsberg Target Systems og Megalink. Skytesporten og Forsvaret har vært med å utvikle denne industrien i Norge. Begge selskapene er internasjonale leverandører til trening og mesterskap. Kongsberg Target Systems har levert materiellet som benyttes på Mil NM i skyting og Landsskytterstevnet, mens Megalink har utstyrt de fleste av forsvarets geværskytebaner med materiell.

Ressursbehovet for personell er redusert med over 80%

På 1990-tallet var det i overkant av 1000 personer involvert fra Heimevernets side for å gjennomføre et Landsskytterstevne. I dag er det i underkant av 200 HV-soldater og befal som kalles inn for å gjennomføre Landsskytterstevnet. Tidligere ble det meste av HV sine ressurser benyttet til anvisning av treff i pappskiver. Det meste av disse ressursene er nå erstattet av elektronikk. Det er gjenbruk av kompetansen og materiellet fra Forsvarets skytefelt som har gjort denne innsparingen mulig.

To soldater ligger på matter og skyter på mål
Felthurtigskyting. Øvelsen tar utgangspunkt i soldaten på vakt som bekjemper tre mål på forskjellige avstander

«Jeg er veldig glad jeg fikk anledning til å delta på selve arrangementet, og se på nært hold hvordan dette gjennomføres», sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell. «De som deltar fra Forsvaret får mer meningsfulle oppgaver og nye muligheter for utvikling, og arrangementet er mer publikumsvennlig. Jeg er stolt av leveransene fra Forsvarsmateriell og det gode samarbeidet dette arrangementet representerer. Dette har vært en inspirerende og lærerik start etter ferien for min del, og har gitt meg innsikt i enda et område innenfor den bredden vi representerer», avslutter Gro Jære. 

To militære, en sivil og direktør Gro Jære avbildet på skytterstevne
Prosjektansvarlige fra Forsvarsmateriell viste direktør Gro Jære løsningene som leveres. Fra venstre Knut Porsum, major Age Hagen, Gro Jære og major Hans Erik Grøthaug

Gjennom en avtale med Det frivillige Skyttervesen kan Forsvaret benytte seg av sivile baneanlegg til trening og øving. På denne måten kan en desentralisert struktur på årlige øvinger for Heimevernet opprettholdes. I bytte mot dette deltar altså Heimevernet på Militært NM i skyting og Landsskytterstevnet med flere HV-områder. HV-befal og soldater har ansvar for skytebaneledelse, og er godt synlig under arrangementene. 

Landkapasiteters bidrag til Forsvaret og til videreutvikling av skytesporten i Norge

Tilsvarende materiell benyttes på øvrige militære skytebaner og -felt i Norge. I 2016 ble det inngått rammeavtale for elektroniske geværskytebaner der Høybuktmoen, Råvatn og Heistadmoen ble utstyrt med nytt og moderne materiell. Landkapasiteter leverer også materiell for mer feltmessig skyting til Forsvaret. Blant annet er angrepsfelt sør i Østerdalen Garnison utstyrt med elektronisk målmateriell beregnet på grovkalibrede våpen.

I 2001 ble publikumsskjermer for visning av treffpunkt og poengsum kjøpt inn av daværende Hærens forsyningskommando. Fra å være en lite publikumsvennlig sport kunne nå familie og skytterkollegaer følge resultatene direkte. 

Publikum ser på resultatskjermer i skytekonkurranse
Dagens resultatvisning til venstre. Eksempel på mulig fremtidig visning til høyre

«I dag publiseres resultatene live på internett», forteller Knut Porsum. «Hvor som helst i verden kan du følge skivene til skytterne du ønsker å følge med på. Direktesendinger fra Landsskytterstevnet følges fra minst 190 land. Et godt bevis for hvordan teknologien har endret interessen for skytesporten er at NRK sender til sammen 10 timer fjernsyn fra Landsskytterstevnet. Leveransen fra Landkapasiteter sørger for datastrøm til grafikk og treffpunkt på tv-skjermen», avslutter Porsum.

Premier delet ut på scene med mange deltakere tilstede og bærere i bunad fra Voss
Fra en av de mange premieutdelingene under Landsskytterstevnet og Militært NM i skyting 2023 på Voss

Det er opplevelsen som legges rundt skytingen og resultatene som gir folkefesten. Selv om teknologien er endret fra pappskiver til elektronikk i øvelsene, er stevnet gjenkjennbart. Familier og venner av utøverne sitter sammen og opplever det samme. Det gis felles resultater på skjerm, og alle skyttere behandles likt og vises frem. Deltagelse fra publikum og det yrende folkelivet under stevnene, gir tydelig bevis på at dette er en digital forbedring som ikke forringer den fysiske opplevelsen.