Kampsystemet på Forsvarets korvetter skal oppgraderes

Forsvarsmateriell har tildelt Kongsberg Defence & Aerospace kontrakt for å oppgradere kampsystemet på Forsvarets korvetter, som en del av levetidsforlengelsen for Skjold- klassen. Kontraktsummen er på 267 millioner.

Kampsystemet på Skjold-klassen skal oppgraderes. Foto: Forsvaret
Kampsystemet på Skjold-klassen skal oppgraderes. Foto: Forsvaret

«Dagens kampledelsessystem på Skjold-klassen har tjent fartøyene godt i over ti år, men systemene er nå modne for en oppdatering. Dette er viktig for å sikre at korvettene skal kunne fortsette å være en relevant kapasitet for Sjøforsvaret, og for å opprettholde tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i norske kystnære farvann», sier sjef for Maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, flaggkommandør Stein Håvard Bergstad.

Stortinget besluttet våren 2020 å oppgradere og levetidsforlenge et tilstrekkelig antall fartøyer i Skjold-klassen for at de skulle kunne fortsette i tjeneste frem til 2030. 

Oppgraderingene ble også fremskyndet som en del av tiltakene for å styrke norsk industri i den krevende situasjonen som oppstod etter utbruddet av koronaviruset.

På bakgrunn av en forsvarsindustriell vurdering ble Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) utpekt som hovedleverandør av et nytt kampsystem (CMS), mens verftet UMOE Mandal, som opprinnelig bygget Skjold-klassen, skal oppgradere fartøyet og ulike skipstekniske systemer om bord. 

Avtalen med KDA ble signert 24. juni 2022, og en tilsvarende avtale med UMOE Mandal forventes inngått over sommeren.