KI kan gi bedre vedlikehold av fly

Ved hjelp av samme type teknologi som i den kunstig intelligente chatboten ChatGPT skal Luftkapasiteter nå få bedre oversikt over hvilke systemer på flyene som ofte går i stykker.

KI kan gi bedre vedlikehold av fly2_1920x180Et C-130J Hercules-fly fotografert

Visste du at det fins cirka 100 ulike tallkoder som angir hvilket system på flyene det er problemer med? Eksempelvis referer 32 til understell, 29 til hydraulikk, 57 til vinger og 72 til motor.  

Utfordringen er at mange av feilbeskrivelsene av flyene som legges inn i datasystemet mangler tallkode; dermed blir det mangel på tallkoderkoder i de historiske dataene. Det gjør det vanskelig få oversikt over hvilke systemer i flyene som ofte går i stykker, noe som vanskeliggjør arbeidet med å lage gode pålitelighetsanalyser.  

Denne situasjonen ble arbeidsgruppen som jobber med bruk av kunstig intelligens i Forsvarsmateriell enige om å gjøre noe med.

Bærekraftig vedlikehold

«Sammen med Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, har vi gått i gang med å utvikle en pilot hvor vi skal bruke kunstig intelligens til å klassifisere feilmeldingene som ikke har fått tallkode», sier flyingeniør Christian Håkonsen på Vedlikeholdsprogram og analysekontoret hos Luftkapasiteter på Kjeller.

«Gode pålitelighetsanalyser er helt essensielt for å drive bærekraftig vedlikehold av flyene. Men for å lage gode pålitelighetsanalyser trenger vi historiske data der tallkodene er lagt inn. Det er fortsatt de ansatte som skal legge inn disse tallkodene framover, men kunstig intelligens skal altså hjelpe oss med å finne de som ikke er lagt inn. Vi ser for oss å videreutvikle piloten slik at den også kan brukes av de andre kapasitetene», sier Håkonsen.

Klassifisere 70 prosent

«Vi er fortsatt på stadiet der vi tester ut hvor godt utviklingsarbeidet vi gjør fungerer, så resultatene er ikke klare helt ennå. Men vi tror det er mulig å få automatisk klassifisert minst 70 prosent av feilmeldingene riktig. Deretter er det er åpent spørsmål hvor mye bedre det er mulig å få det», sier forsker Bernt Ivar Utstøl Nødland på FFI.

KI kan gi bedre vedlikehold av fly.jpg
Forsker Bernt Ivar Utstøl Nødland på FFI og flyingeniør Christian Håkonsen hos Forsvarsmateriell Luftkapasiteter.

«Teknikkene vi bruker i arbeidet med å utvikle denne piloten kalles naturlig språkprosessering. Det er samme type teknologi som brukes i den populære chatboten ChatGPT, men modellene vi bruker til å analysere flyvedlikholdsloggene er annerledes», sier forskeren.

Modellene som brukes skriver ikke ny tekst, men gir kun en sannsynlighet for de ulike tallkodene, slik at utviklerne kan tilordne den mest sannsynlige tallkoden. Grunnmodellene som ligger i bunn er likevel laget med mange av de samme metodene som i ChatGPT, men de brukes på forsvarssektorens lukkede systemer, forteller Nødland.

Et godt eksempel

«Dette KI-prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke ny teknologi til å utvikle mer bærekraftige løsninger», sier Eirik Otterbu, senior stabsoffiser FoU i Materiellavdelingen.

Han leder arbeidsgruppen som ser på hvordan vi kan finne områder i Forsvarsmateriell der kunstig intelligens kan hjelpe oss med å forbedre materiellforvaltningen.

«Gruppen har besluttet å gå videre med flyvedlikehold i denne omgang, men vi ser for oss at denne piloten kan videreføres til flere områder», sier Otterbu.

KI kan gi bedre vedlikehold av fly3_1920x180.jpg